Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Blij met kamermeerderheid tegen weigerambtenaar

6 juli 2012 -

COC Nederland is verheugd over de brede Kamersteun voor de motie van GroenLinks-Kamerlid Ineke van Gent tegen weigerambtenaren. Het COC had de Kamer opgeroepen de motie te steunen en verwacht van dit kabinet met een liberale premier, dat het nu een einde maakt aan ‘deze vorm van discriminatie op wat de mooiste dag van je leven hoort te zijn’.

In de motie van GroenLinks-Kamerlid Ineke van Gent werd er bij het kabinet op aangedrongen per 1 januari 2013 een einde te maken aan het fenomeen weigerambtenaar. De motie kreeg de steun van een overweldigende Kamermeerderheid – enkel CDA, ChristenUnie en SGP stemden tegen.

‘Het is al de tweede keer dat een motie wordt aangenomen over weigerambtenaren’, zegt COC-woordvoerder Philip Tijsma. ‘Als het kabinet nu geen einde maakt aan deze discriminatie, moet de Tweede Kamer zelf het heft in handen nemen met een amendement of een initiatiefwetsvoorstel’.

De VVD en de PvdA proberen een einde te maken aan het fenomeen weigerambtenaren met een amendement op een initiatiefwetsvoorstel over de rechtspositie van ambtenaren. D66 heeft inmiddels een initiatiefwetsvoorstel gemaakt om dat doel te bereiken.

Minister Spies van Binnenlandse Zaken liet al voor de stemming over de motie van GroenLinks laten weten dat zij er niet voor voelt om deze uit te voeren. Ook een motie van de PvdA legt de minister naast zich neer. De PvdA drong er in de motie op aan dat de regering een brief stuurt naar alle gemeenten waarin staat dat gemeenten vooruitlopend op een komend verbod, alvast moeten stoppen met het in dienst nemen van nieuwe trouwambtenaren met gewetensbezwaren.

Het kabinet spreekt naar verwachting binnenkort over de moties van GroenLinks en de PvdA. De Kamer wil vóór 1 augustus a.s. duidelijkheid van de regering.

Categorie:
Algemeen
Tags:
, ,