Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Congres over discriminatie van LHBT-vluchtelingen

13 juni 2013 -

COC Midden-Nederland organiseert in Utrecht op donderdag 20 juni – Internationale Dag van de Vluchteling – een congres over de problemen van LHBT-asielzoekers in Nederland en vooral ook over de initiatieven die er zijn om verbetering in deze situatie te bewerkstelligen.

In veel landen worden lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) zo ernstig bedreigd dat zij genoodzaakt zijn te vluchten omdat hun leven gevaar loopt. Anno 2013 is homoseksualiteit nog in 76 landen strafbaar; in 5 landen staat er zelfs de doodstraf op. Maar ook eenmaal in het veilige en tolerante Nederland stopt de discriminatie niet. Andere asielzoekers (waaronder landgenoten) dwingen LHBT-asielzoekers vaak om hun seksuele gerichtheid of genderidentiteit voor de buitenwereld te verzwijgen. COA-medewerkers herkennen de problematiek vaak niet en weten niet goed hoe ze er mee om moeten gaan. 

Aan het congres in het stadhuis van Utrecht op donderdag 20 juni a.s. wordt medewerking verleend door Hivos, COA, Vluchtelingenwerk Nederland en COC Nederland.

Ook asielzoekers zelf komen aan het woord om te vertellen over de situatie in hun land van herkomst en de opvang in Nederland.

Het congres is bedoeld voor mensen die via hun professionele of vrijwilligerswerk betrokken zijn bij de opvang, begeleiding of advisering van LHBT-vluchtelingen in Nederland, om hen te informeren over de stand van zaken  en om hen kennis te laten maken met Cocktail, het maatjesproject van COC Midden-Nederland ten behoeve van LHBT vluchtelingen en asielzoekers. Ook andere geïnteresseerden zijn welkom.

CONGRES  ‘Discriminatie van LHBT-vluchtelingen tijdens asielprocedure en verblijf opvangcentra’
Datum: donderdag 20 juni 2013 – 12.30-17.30 uur
Locatie: Gemeentehuis Utrecht – Korte Minrebroederstraat 2
Aanmelden is verplicht en kan via deze LINK naar de site van COC Midden-Nederland.

In de avonduren organiseert Cocktail een workshop met andere LHBT-organisaties in Nederland (o.a. COC-lidverenigingen) met als doel om een landelijk (maatjes)netwerk op te zetten.

Cocktail is in 2009 gestart naar aanleiding van verzoeken van hulpverleningsorganisaties of het COC iets kon bieden ten behoeve van de sterk geïsoleerde LHBT-vluchtelingen. Het doel van Cocktail is om het isolement van LHBT-vluchtelingen in Nederland te doorbreken en een veilige omgeving te creëren. Momenteel zijn er zo’n 15 vrijwilligers en 15 koppels actief. Daarnaast organiseert Cocktail regelmatig gezamenlijke activiteiten.

[Bron: COC Midden-Nederland – Illustratie: COC NL]

 

 

Categorie:
Algemeen
Tags:
, , , , , , ,