Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Debat over weigerambtenaren – AFGELAST

25 februari 2013 -

UPDATE – AFLASTING van het debat over weigerambtenaren dat De Balie op 5 maart a.s. zou organiseren. 

Persoonlijke omstandheden spelen daarbij een rol, maar bovendien is De Balie gebleken dat het onderwerp moeilijk te koppelen is aan een publiek. “De weigerambtenaren en gelijkgestemden wonen niet in de Randstad en komen niet in De Balie. En de mensen die door weigerambtenaren gediscrimineerd worden hebben deze strijd waarschijnlijk al jaren geleden gestreden”, aldus een woordvoerder van De Balie over het annuleren van het debat.

Aanleiding is het recente vonnis van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens over het ontslag van de Britse weigerambtenaar Lilian Ladele en het voornemen van het kabinet om (op termijn) een einde te maken aan het fenomeen van de weigerambtenaar in ons land.

Centrale vraag is: gaat de verplichting van een (bijzondere) ambtenaar van de burgelijke stand om elk huwelijk te voltrekken – ook als het gaat om een huwelijk van een paar van gelijk geslacht – vóór het ‘recht op gewetensbezwaren’?

Gelijkheid voor de wet is altijd inzet van politieke en maatschappelijke strijd. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) bepaalde recent dat het ontslag van een Britse weigerambtenaar terecht was. Een werkgever mag het recht van de ambtenaar om zijn geloof uit te dragen afwegen tegen het recht van de burger om zonder onderscheid behandeld te worden. Heeft deze uitspraak gevolgen voor Nederland? In Nederland tekenden negen politieke partijen het Roze Stembusakkoord. Ze beloofden binnen een jaar een einde te maken aan de weigerambtenaar. Ook staat er in het regeerakkoord dat gemeenten geen nieuwe weigerambtenaren mogen benoemen. Maar dienen zittende weigerambtenaren ontslagen te worden?De Nederlandse grondwet bepaalt: ‘Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar’. Hebben ambtenaren recht op waardigheid en erkenning van gewetensbezwaren of geloofsovertuiging? Waarom lijkt er weinig begrip te zijn voor de trouwambtenaar die zich beroept op zijn gewetensbezwaar? Gaat de verplichting van een ambtenaar om elk huwelijk te voltrekken, vóór het recht op gewetensbezwaar? Ja, de overheid mag het recht van de ambtenaar om zijn geloof uit te dragen afwegen tegen het recht van de burger om zonder onderscheid behandeld te worden. Maar is dit ook wenselijk? Moet de overheid aangespoord worden om weigerambtenaren te verbieden? Een avond over de pragmatische, ideologische en juridische afwegingen van individuele rechten, plichten en maatschappelijke belangen. 
Wat is daarop uw antwoord? – debat over weigerambtenaren
Deelnemers:
– Roelof Bisschop – Tweede Kamerlid voor de SGP 
– Gerard Schouw – Tweede Kamerlid voor D66
– Adrie Schot – bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand in Hardinxveld-Giessendam, Nieuw-Lekkerland, Liesveld en Graafstroom; principieel tegen het voltrekken van een huwelijk van een paar van gelijk geslacht
– Hélène Faasen – notaris; trad samen met haar echtgenote op 1 april 2001 als een van de eerste vier homoseksuele stellen in het huwelijk
Datum: 5 maart 2013 – vanaf 20.00 uur
Locatie: De Balie – in de Salon (kleine zaal), Kleine Gartmanplantsoen 10 te Amsterdam
 
[Bron: De Balie]
Categorie:
Algemeen
Tags:
, , , , , , , , , ,