Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Doorbraak in bloeddonatie door homo’s

2 april 2012 -

De Tweede Kamer wil dat homoseksuele mannen weer bloed mogen doneren. COC Nederland, die jarenlang pleitte voor een einde aan het verbod op bloeddonatie voor homoseksuele mannen, spreekt van een doorbraak. Bloedbank Sanquin laat weten vooralsnog de regels niet te zullen aanpassen.

Volgens de regels van bloedbank Sanquin mogen mannen die seks hebben met mannen momenteel geen bloed doneren. De Tweede Kamer stemde vandaag voor een motie van de Kamerleden Van Gent (GroenLinks), Dijkstra (D66) en Marcouch (PvdA), die aan dit verbod een einde wil maken. Volgens de Kamer moet ‘seksueel risicogedrag’ (het hebben van onveilige seksuele contacten) het criterium voor bloeddonatie worden.

‘Hiermee komt een einde aan de onnodige discriminatie van homomannen bij bloeddonatie. Dat is een doorbraak’, reageert COC-voorzitter Vera Bergkamp. ‘Veiligheid dient bij bloeddonatie voorop te staan. Dat bereik je niet door homomannen uit te sluiten, maar door mensen – hetero’s en homo’s – uit te sluiten die onveilige seks hebben’.

Het huidige beleid leidt volgens Bergkamp tot de onrechtvaardige situatie dat een heteroseksueel die in de kroeg elke week een andere partner oppikt en daar onveilige seks mee heeft wél bloed mag doneren, terwijl een homoseksueel die al 25 jaar een monogame relatie heeft met zijn vriend dat niet mag.

Eerder deze maand beloofde minister Van Bijsterveldt (Emancipatie) dat de regering vóór de zomer van 2012 een standpunt zou presenteren over bloeddonatie door homoseksuelen. Van Bijsterveldt wilde echter een standpunt van de Raad van Europa afwachten. De Kamer wil hier niet op wachten en vraagt een direct einde aan het verbod op bloeddonatie voor homo’s. In landen als Italië is het verbod op bloeddonatie door homoseksuelen al opgeheven.

COC Nederland pleit al jaren voor een einde aan het verbod op bloeddonatie door homo’s. Het COC herhaalde deze oproep in een brief van 7 maart jl. aan de Kamer, over het emancipatiebeleid. Het besluit van de Kamer is daarvan het directe gevolg.

Bloedbank Sanquin is niet gelukkig met het aannemen van deze motie en laat weten vooralsnog ook niet van plan te zijn om de regels aan te passen.

De bloedbank wijst er ook op dat homoseksuelen niet als bloeddonor geweigerd worden, maar ‘mannen die seks hebben met mannen’. Volgens Sanquin gaat het daarbij om gedrag en niet om seksuele gerichtheid.

‘We kijken naar risicogedrag en daar is mannenseks er een van. Als je kijkt naar de hiv-monitor dan kun je zien dat het risico op hiv-overdracht ongeveer honderd keer zo groot is als bij mannen met heteroseksuele seks’, zegt een woordvoerder in het _Radio 1 Journaal_.

‘Sanquin kiest daarmee voor onnodige discriminatie. Veiligheid staat bij bloeddonatie voorop. Dat bereik je niet door homomannen uit te sluiten, maar door mensen (hetero’s en homo’s) uit te sluiten die onveilige seks hebben’, zegt COC-voorzitter Vera Bergkamp. ‘Het COC vertrouwt er op dat minister Schippers Saquin alsnog met kracht van argumenten op andere gedachten zal brengen. Landen als Italië, Zweden en Spanje zijn op ons dit punt voorgegaan’.

Categorie:
Algemeen, Jouw belangen
Tags:
, ,