Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Doordachte aanpak LHBT-voorlichting asielzoekers nodig

2 november 2016 -

Dat concludeert onderzoeker Hanneke Felten van Kennisplatform Integratie & Samenleving MOVISIE in het rapport Rainbows & Refugees. Ze onderzocht wat we weten over wat zou kunnen werken onder asielzoekers om de acceptatie van LHBT’s te vergroten. Ze bekeek daarvoor meer dan honderd studies naar hoe het werken aan LHBT-acceptatie kan leiden tot het gewenste effect: een positieve houding en respectvolle omgang ten aanzien van iedereen ongeacht seksuele voorkeur of genderidentiteit.

Diverse gemeenten organiseren voorlichtingsbijeenkomsten in asielzoekerscentra (AZC) om de acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) te vergroten onder asielzoekers. “Het is belangrijk dat gemeenten goed nadenken over de manier waarop ze voorlichting voor asielzoekers organiseren. Interventies kunnen namelijk ook niet werken of zelfs averechts werken. Dan wordt de houding de houding onder deze groep tegenover LHBT’s eerder negatiever dan positiever”, concludeert Felten.

Rainbows & Refugees

De bevindingen daarover zijn verschenen in het rapport Rainbows & Refugees; verkennend onderzoek naar wat werkt bij het vergroten van de acceptatie van LHBT onder vluchtelingen. Het rapport is een uitgave van Kennisplatform Integratie & Samenleving en is vandaag verschenen.

Het onderzoek steunt op twee pijlers: wetenschappelijke empirische literatuur en tips van professionals en deskundigen die tijdens een expertmeeting zijn verzameld. Er worden in het rapport diverse methoden besproken. Wat werkt hangt onder meer af van de doelgroep.

rainbow-refugees-onderzoek-hanneke-felten-cover

“Voor een groep die alleen onbewuste vooroordelen heeft, kies je een andere aanpak dan voor de groep die ook heel bewust homo- en biseksuelen en transgenders afwijst”, stelt Felten. “Omdat het merendeel van de vluchtelingen komt uit landen waar homoseksualiteit strafbaar is, is de kans groot dat de meeste van hen tot de laatste groep behoort.”

Ervaringsverhaal van een lesbo, homo, bi of transgender

Een van de methoden die als kansrijk uit de bus komt, is een ontmoeting met een LHBT die zijn of haar verhaal vertelt over hoe het is om LHBT te zijn. Mits zo’n ontmoeting goed wordt uitgevoerd.

“Het is onder meer belangrijk dat een LHBT in een ontspannen setting zijn of haar verhaal vertelt aan vluchtelingen. En dat dit verhaal aansluit bij de belevingswereld van de luisteraars en empathie oproept voor LHBT’s”, zegt Felten. “Bijvoorbeeld: iemand die moslim is en homo kan door het vertellen van zijn ervaringsverhaal de empathie vergroten onder heteroseksuele islamitische vluchtelingen. Die empathie kan hun acceptatie van homoseksualiteit vergroten.”

Films en theater

Ook media kunnen aan zo’n positief beeld bijdragen. “Het laten zien van een vriendschap tussen een LHBT en een niet-LHBT in een film of tv-serie kan het goede voorbeeld geven en maakt LHBT’s minder bedreigend. Vooral voor mensen die gevoelig zijn voor de normen van de groep, mensen uit wij-culturen, is dit een kansrijke methode”, zegt Felten. “Een vergelijkbare manier is een theaterstuk waarin een vluchteling ziet hoe iemand zoals hij zelf, goed omgaat met LHBT’s.”

Wat niet werkt: gewoon in gesprek

In Rainbows & Refugees worden naast do’s ook don’ts voor de voorlichting op een rij gezet. Tot die laatste categorie behoort bijvoorbeeld een open groepsdiscussie op een AZC waarin ook negatieve meningen worden gedeeld. Dat vergroot de kans dat de negatieve houding ten opzichte van LHBT’s toeneemt in plaats van afneemt.

“De fase van er alleen maar over praten zijn we in Nederland echt voorbij. Het gaat echt om heel gericht de acceptatie van LHBT te bevorderen. Gemeenten doen er daarom goed aan te kijken welke interventie ze in welke situatie hanteren”, concludeert Felten.

Achtergrond

LHBT’s kunnen te maken krijgen met discriminatie en geweld, enkel vanwege hun seksuele gerichtheid of genderidentiteit. De Nederlandse overheid voert al jaren een LHBT-emancipatiebeleid. Dit beleid richt zich op alle inwoners van Nederland: van mensen die al generatie op generatie eeuwenlang hier wonen tot mensen die net nieuw zijn. Op scholen is aandacht voor seksuele diversiteit voor alle leerlingen dan ook verplicht. Asielzoekers zouden ook les moeten krijgen over LHBT, zo vindt minister Jet Bussemaker van het ministerie van OCW. Naar aanleiding daarvan zijn in diverse gemeenten voorlichtingen gestart gericht op vluchtelingen in AZC’s en soms in de noodopvang.

Klik HIER om het rapport “Rainbows & Refugees” te openen.

[Bron: Movisie -Foto Asielzoekers: CC-Directie-Voorlichting-Ministerie-Veiligheid-Justitie]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

 

Categorie:
Algemeen
Tags:
, , , , ,