Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Een overwinning voor gelijkheid!

14 september 2021 -

Hebben twee vrouwen het recht om in het huwelijk te treden op Curaçao? Die vraag stond centraal in een uitspraak van het Gerecht Eerste Aanleg van 13 september 2021.

Met een beroep op het gelijkheidsbeginsel wilden de eisers van de Rechter weten of het standpunt van het Land Curaçao, dat een huwelijk uitsluitend tussen man en vrouw kan worden gesloten, anno 2021 niet een beetje achterhaald is. En of het Land Curaçao niet juist actief een dergelijk huwelijk moet faciliteren. De Stichting
Human Rights Caribbean steunde de vrouwen in deze principiële zaak.


Dat een ‘homohuwelijk’ gesloten in het buitenland op Curaçao dient te worden erkend, is al sinds 2011 een uitgemaakte zaak. In deze kwestie gaat het echter om de vraag of paren van hetzelfde geslacht op Curaçao in het huwelijk moeten kunnen treden op grond van (inter-nationale) wetten en verdragen. En – als een huwelijk niet mogelijk is – of het Land dan aan paren van hetzelfde geslacht een alternatief moet bieden, bijvoorbeeld door invoering van een geregistreerd partnerschap.


De Stichting Human Rights Caribbean vindt dat paren van hetzelfde geslacht dezelfde rechten moeten hebben als heteroparen en dus met elkaar moeten kunnen trouwen. Het recht is er niet slechts voor de meerderheid van de bevolking of zij die geloven in God. Juist minderheden moeten zich gesteund weten door het recht en de wetgever speelt daarin een belangrijke rol. Het is teleurstellend om vast te stellen dat het Land Curaçao zich nauwelijks inspant voor de rechten van LGBT’ers en zich eiland-denken permitteert op het gebied van het ‘homohuwelijk’. Daar waar wetten tekort schieten is een dappere Rechter vaak de laatste strohalm. Toen infame wetten in de jaren 50 in de VS gemengde huwelijken verboden, greep het Hoog-gerechtshof in en toen vrouwen bij echtscheiding werden achtergesteld bij de verdeling van pensioenrechten moest de Hoge Raad dit gat repareren. En in deze traditie past ook het vonnis van het Gerecht Eerste Aanleg van 13 september 2021. In een moedige en verrassende uitspraak gaat de Rechter eerst in op de wettelijke regelingen en de ontwik-kelingen in het Koninkrijk, de regio en de wereld met betrekking tot het huwelijk voor paren van hetzelfde geslacht.

De toenemende acceptatie van het feit dat individuen van hetzelfde geslacht een relatie aangaan en samenleven, leidt in veel landen tot een wettelijke erkenning in de vorm van huwelijk of geregistreerd partnerschap. En omdat het Land niet werkt aan wetgeving op dit gebied (het initiatief wetsvoorstel Walroud/ McWilliam zit niet meer in de pijplijn) is er niet op korte termijn te verwachten dat er voor paren van hetzelfde geslacht op Curaçao een gelijkwaardig alternatief is voor het huwelijk. Bovendien – en dat is de kern van de uitspraak – is de huidige uitsluiting van paren van gelijk geslacht van het huwelijk zonder alternatief in de vorm van een wettelijk geregeld partnerschap, in strijd met het gelijkheidsbeginsel zoals geformuleerd in artikel 3 van de Staatsregeling. En daarmee ontoelaatbaar. Het Land handelt dus onrechtmatig door deze ongelijke behandeling in stand te houden.


De uitspraak is vooral verassend omdat het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba nog in 2020 oordeelde dat de vraag of het huwelijk dient te worden opengesteld voor paren van hetzelfde geslacht door ieder land afzonderlijk kan worden beantwoord, rekening houdend met de sociale en culturele opvattingen die in de samenleving leven. Dat vonnis kan met de huidige uitspraak in de hand inmiddels als achterhaald worden beschouwd. De uitspraak van het Gerecht Eerste Aanleg van Curaçao is dan ook een stap voorwaarts in de verdere emancipatie van LGBT’ers en een aanwinst voor eenieder die grondrechten en gelijkheid een warm hart toedraagt. Hopelijk spoort de uitspraak het Land aan om wetgeving op dit gebied te ontwikkelen en de uitspraak te accepteren, in het belang van alle op het eiland wonende LGBT’ers.

Categorie:
Algemeen, homepage, Politiek
Tags: