Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

EU zet procedure tegen Hongaarse anti-LHBTI wet door

23 november 2021 -

De EU zet haar procedure tegen Hongaarse anti-LHBTI wet door. Op 2 december zet de Europese Commissie een tweede stap in de zogenaamde ‘inbreukprocedure’ om Hongarije over de wet ter verantwoording te roepen. Dat meldt de Europese LHBTI organisatie ILGA Europe, die verheugd is over de stap. Ook het COC, dat in juni met activisten en mensenrechtenorganisaties een demonstratie tegen de wet organiseerde, juicht de stap toe.

De Europese Commissie (EC) begon op 2 december met de tweede fase van haar inbreukprocedure tegen EU-lidstaat Hongarije, wegens de anti-LHBTI wet die het Hongaarse parlement op 23 juni aannam.

De eerste stap in de procedure tegen Hongarije zette de Europese Commissie op 15 juli. De Hongaarse premier, Viktor Orbán, reageerde daarop door de Commissie te beschuldigen van “gelegaliseerd hooliganisme”. Hij kondigde plannen aan om een ​​referendum over de wet te houden. Daarbij hield hij ten onrechte vol dat de inbreukprocedure specifiek tot doel zou hebben zich te bemoeien met het Hongaarse onderwijssysteem. Sindsdien heeft een aantal Hongaarse regeringsfunctionarissen op soortgelijke wijze getracht het Hongaarse en Europese publiek te misleiden met betrekking tot de inhoud van de wet en de inbreukprocedures.

Op 2 december besloot de Commissie dat zij het officiële antwoord van Hongarije op de inbreukprocedure onvoldoende vindt. Daarom startte de Commissie de tweede fase van de inbreukprocedure aan. De Commissie stuurt nu een brief aan Hongarije waarin wordt toegelicht welke artikelen van de wet in strijd zijn met EU-wetgeving. De Commissie eist dat die artikelen worden gewijzigd. Ook schrijft de Commissie het gaat om het schenden van mensenrechten door Hongarije, en niet om onderwijsregels.

Hongarije heeft volgens de Commissie niet kunnen aantonen dat de anti-LHBTI wet niet-discriminerend is. Volgens de Commissie is de Hongaarse anti-LHBTI wet een schending van de menselijke waardigheid, de vrijheid van meningsuiting en informatie, het recht op eerbiediging van het privéleven en het recht op non-discriminatie zoals vastgelegd het EU-Handvest van Grondrechten

Katrin Hugendubel, Advocacy Director bij Europa’s toonaangevende LHBTI-organisatie ILGA-Europe: “De Hongaarse regering blijft de feiten verdraaien en stelt dat ze kinderen beschermt en dat deze wet de wil van het volk weerspiegelt. Beide verklaringen zijn overduidelijk onjuist. De anti-LHBTI wet is een aanslag op zowel de kinderrechten als de rechten van LHBTI personen, terwijl de steun voor LHBTI-gelijkheid in Hongarije juist groeit.”

“Met de anti-LHBTI wet en zijn referendum probeert Orbán de aandacht af te leiden van de enorme problemen waarvoor zijn regering verantwoordelijk is. De Europese Commissie roept de Hongaarse regering terecht ter verantwoording voor het schenden van de Europese Verdragen en moet deze procedure doorzetten, bijvoorbeeld door Hongarije voor het Hof van Justitie van de Europese Unie te dagen.”

Hongarije heeft nu twee maanden de tijd om de door de Commissie gewraakte wetsartikelen te wijzigen. Als dat niet gebeurt, zal de Commissie de zaak doorverwijzen naar het Europese Hof.

Bron: ILGA EU/COC, foto Geert van Tol

Categorie:
Algemeen, homepage, Internationaal, Politiek
Tags: