Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Europese Conferentie LHBTIQ-ouderen in Amsterdam

1 april 2019 -

Op 25 en 26 april wordt in Amsterdam de Europese conferentie ‘Focus on LGBTIQ+ Seniors: information and inspiration for more inclusion’ gehouden voor ‘roze’ ouderen, vrijwilligers, professionals en iedereen die met roze zorg en welzijn te maken heeft. De conferentie wordt georganiseerd door het Rainbow Cities Network, gemeente Amsterdam en Roze50+, het samenwerkingsverband van ANBO en COC Nederland, in samenwerking met IHLIA LGBT Heritage.

Op allerlei vlakken zijn ouderen die niet in het ‘heterohokje’ passen, of die transgender zijn en misschien ooit in transitie zijn gegaan, extra kwetsbaar. Zo is bekend dat lesbische, homoseksuele en biseksuele (LHB-)ouderen, op het moment dat ze bijvoorbeeld verhuizen naar een zorginstelling, vaak terug de kast in gaan. Juist ook ouderen hebben gedurende hun leven vaak lange periodes meegemaakt waarin ze zichzelf niet konden uitten zoals zij dat wilden. Eenzaamheid is een ander probleem waar ouderen in het algemeen, maar LHBTI+ ouderen in het bijzonder, veel mee te maken hebben. De urgentie van het delen en uitwisselen van informatie en inspiratie over LHBTI+ ouderen is dan ook duidelijk.

Informatie en inspiratie

Deze Europese conferentie wil een plek zijn waar kennisuitwisseling en elkaar inspireren centraal staan. Uniek aan deze conferentie is het haast overweldigende aanbod van good practices uit Europa en de belangstelling uit de hele wereld, van Hongarije tot Brazilië en Canada.

Op donderdag 25 april is er in Amsterdam een hele rits activiteiten rond het thema van de conferentie. Een eetclub, een seniorencafé, een stadswandeling over de homogeschiedenis in Amsterdam, zelfs line-dancing en een dansvoorstelling door LHBTI-ouderen staat op het programma. Deelnemers kunnen zelf hun programma samenstellen.

Op de vrijdag is dan de ‘daadwerkelijke’ conferentie met de plenaire sessies en deelsessies (inspiratiegroepen en workshops). Dagvoorzitter is Vivian Boelen en de opening van de conferentie wordt verricht door Mischa ten Bruggencate, voorzitter van het dagelijks bestuur van stadsdeel centrum Amsterdam, en Koen van Dijk, directeur van COC Nederland.

Zie voor de events op donderdag, het complete conferentieprogramma op vrijdag en een overzicht van de workshops van de vrijdagmiddagsessie van de conferentie.

EUROPESE CONFERENTIE – FOCUS on LGBTIQ+ SENIORS

[Bron/Illustratie: Roze 50+, ANBO]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

Categorie:
Algemeen
Tags:
, , , , , , , ,