Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Excuses voor bijna 30 jaar verplichte operaties en sterilisaties.

30 november 2021 -

Zaterdag 27 november maakt Nederland publiekelijk excuses voor de oude Wet Wijziging Geregistreerd Geslacht. Tot 2014 moesten transgender en intersekse mensen die hun geslachtsregistratie wilden wijzigen verplichte operaties ondergaan, waaronder een onomkeerbare sterilisatie. Minister Van Engelshoven (OCW) maakt hiervoor namens het hele kabinet excuses tijdens een ceremonie in de Ridderzaal in Den Haag. Nederland is het eerste land ter wereld dat publieke excuses maakt voor een dergelijke wet.  

De operaties die vele honderden transgender en intersekse mensen moesten ondergaan waren medisch niet noodzakelijk maar wel wettelijk verplicht. Zo werden mensen voor een onmogelijke keuze gesteld. Ze konden weliswaar kiezen voor papieren die klopten met hun genderidentiteit, maar tegen een veel te hoge prijs. Zij waren niet meer in staat kinderen te krijgen of kregen last van de operaties waar zij zonder de wet niet zelf voor hadden gekozen.

De voorwaarden die de Wet Wijziging Geregistreerd geslacht (ook wel transgenderwet) van 1985 tot 2014 stelde, zijn in strijd met fundamentele mensenrechten, zoals onder meer vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. In het Verenigd Koninkrijk werd in 2004 al duidelijk dat deze verregaande eis nooit zou worden gesteld aan een wijziging, hetzelfde geldt voor Spanje in 2007. In Nederland heeft het tot 2014 geduurd voordat de onrechtmatige eis uit de wet is gehaald.

Groot onrecht
‘Ons is groot onrecht aangedaan,’ zegt Willemijn van Kempen, die in 2019 het initiatief nam om de staat om excuses, erkenning en compensatie te vragen voor de schade die de wet in vele levens heeft aangericht. Dat deed ze samen met het Transgender- en Interseksecollectief, dat bestaat uit individuen en de organisaties Transgender Netwerk Nederland, Bureau Clara Wichmann en de NNID, Nederlandse organisatie voor seksediversiteit. Het collectief wordt gesteund door advocatenbureau De Brauw Blackstone Westbroek.

In november 2020 brachten de ministers Sander Dekker en Ingrid van Engelshoven in een videogesprek excuses over aan het collectief. Ook kondigden ze een ceremonie en een financiële tegemoetkoming aan. 

De financiële tegemoetkomingsregeling is vorige maand ingegaan. Mensen die kunnen aantonen dat ze aan de eisen van de wet hebben voldaan, krijgen een tegemoetkoming van €5000. Het collectief is blij dat er een regeling is, maar vindt de regeling niet inclusief genoeg en het bedrag te laag. In Zweden, waar geen publieke excuses waren maar wel een tegemoetkoming, was het bedrag ruim viermaal hoger. 

Mensenrechten
Toch ziet het collectief een grote waarde in de publieke excuses in de Ridderzaal. ‘De overheid heeft transgender en intersekse mensen bijna dertig jaar structureel achtergesteld en beschadigd. Het is belangrijk dat ze daarvoor nu haar excuses aanbiedt,’ zegt Willemijn. Dit is volgens haar ook het moment waarop de overheid kan laten zien dat ze de mensenrechten van trans en intersekse mensen actief gaat beschermen. ‘Bijvoorbeeld door een verbod op niet-medisch noodzakelijke operaties op intersekse kinderen, zodat ze later zelf kunnen besluiten of ze operaties willen. Maar ook door non-binaire identiteiten juridisch beter te erkennen, en door de wet inclusiever te maken voor trans ouderschap.’

Het collectief hoopt verder dat de excuses van de Nederlandse overheid ook als voorbeeld zullen dienen voor landen waar de sterilisatie-eis nog steeds geldt, zoals bijvoorbeeld Finland, Tsjechië en Roemenië.

Lees de verhalen van een aantal mensen die met de wet te maken kregen:
Leonne: ‘Ik heb jaren van mijn leven moeten inleveren’
Sem: ‘Ik had echt geen last van dat orgaan’
Sjaan: ‘Het medisch onderzoek voelde als een verkrachting van staatswege’

Categorie:
Algemeen, Gezondheid, Jouw belangen, Transgender
Tags: