Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land

1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Factsheet Movisie ontkracht vooroordelen roze gezinnen

3 november 2014 -

Professionals maken zich soms zorgen over de ontwikkeling van kinderen van LHBT’s. Uit onderzoek blijkt echter dat het welzijn van kinderen uit ‘roze gezinnen’ even goed – of zelfs beter – is dan die van leeftijdsgenoten. Onderzoeksresultaten die dit soort vooroordelen over roze gezinnen ontkrachten zijn nu bijeen gebracht in de handreiking Roze Ouderschap, een nieuw factsheet van Movisie.

Hanneke Felten, auteur van de handreiking Roze Ouderschap: “Nu steeds meer mensen hun kinderwens vervullen op niet traditionele wijze, is het belangrijk dat dit soort vooroordelen niet meer leven.”

Man, vrouw, homo of hetero? Maakt niet uit!

Zowel nationale als internationale onderzoeken laten zien dat de emotionele en gedragsontwikkeling van kinderen uit roze gezinnen nauwelijks verschilt van leeftijdsgenoten. Hetzelfde geldt voor hun intelligentie en voor de sekserol die kinderen ontwikkelen.

Hanneke Felten: “Opvallend is dat uit al die onderzoeken blijkt dat jongetjes helemaal geen mannelijk rolmodel nodig hebben om een gezonde man te worden. Het gaat om de kwaliteit van ouderschap en dan maakt het niets uit of de ouder man, vrouw, homo of hetero is.”

Zijn kinderen uit roze gezinnen gelukkiger?

Uit onderzoek van onder meer dr. Henny Bos blijkt ook dat jongeren met twee moeders minder sociale en psychische problemen hebben dan leeftijdsgenoten. En de ouder-kindrelatie is bij lesbische moeders die het kind niet gebaard hebben beter in vergelijking met vaders in vrouw-manrelaties.

Felten: “Een van de verklaringen is dat je niet zomaar roze ouder wordt. Het is nooit een ongelukje. De kinderen van roze ouderen zijn daarom meer dan gewenst.”

Onzekerheid over opvoedkwaliteiten

Roze ouders krijgen te maken met negatieve (voor)oordelen van anderen en dat gaat ze niet in de koude kleren zitten. Zo voelen homoseksuele vaders zich onzekerder en minder competent dan andere vaders.

Felten: “Professionals kunnen roze gezinnen ondersteunen om weerbaar te worden tegen discriminatie. Belangrijk is dan wel dat zij er zelf bijvoorbeeld niet vanuit gaan dat de ene ouder meer de papa is en de andere meer de mama. Meestal wordt er namelijk flexibel omgegaan met taken en deze zijn in roze gezinnen vaak gelijkwaardiger verdeeld.”

Tips voor professionals onontbeerlijk

Bij professionals die ouders en kinderen begeleiden leven vaak vragen over roze ouderschap: ‘hoe kunnen homomannen en transgenders kinderen krijgen? En wat voor gevolgen heeft dit voor de opvoeding? Deze en andere vragen worden beantwoord in de nieuwe handreiking Roze Ouderschap.

Auteur Hanneke Felten: “Nu het zowel voor lesbo’s, homo’s, bi’s als transgenders gemakkelijker is om kinderen te krijgen, zijn wetenschappelijke kennis en praktische tips voor begeleiders van roze gezinnen onontbeerlijk.”

Zie Movisie – Handreiking Roze Ouderschap.

De nieuwe handreiking Roze Ouderschap is ook gratis te downloaden via Movisie/LHBT-emancipatie/publicaties.

[Bron: Movisie]

Zie ook:
Trouw – Kind uit roze gezin is eigenlijk heel gewoon

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

Categorie:
Algemeen
Tags:
, , ,