Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

GenderTalent steunt transpersonen op de arbeidsmarkt

1 juli 2016 -

Deze week is een nieuwe stichting GenderTalent opgericht met het doel de arbeidsmarktpositie van transpersonen en anderen met een genderdiverse achtergrond te verbeteren. De organisatie gaat deze groep bemiddelen naar werk en hen helpen om hun talenten om te zetten in een levensvatbaar eigen bedrijf.

“We verbinden een netwerk van succesvolle GenderTalenten met de grote groep baanzoekende- of slecht betaalde genderdiverse personen. Dit netwerk wordt het levende bewijs zijn dat je gewaardeerd kan worden om je talenten in plaats van gediscrimineerd wegens je genderidentiteit”, aldus Bregtje Visser, initiatiefnemer van de stichting.

Ook het initiëren van onafhankelijk onderzoek naar genderdiversiteit op de werkvloer en arbeidsmarkt behoort tot de plannen. Daarvoor werkt GenderTalent samen met de Universiteit van Maastricht, de Open Universiteit en via Transgender Netwerk Nederland (TNN) met de Universiteit voor Humanistiek.

“Om de juiste interventies te kunnen inzetten, is het belangrijk om te weten in welke sectoren deze groep niet open durft te zijn op het werk, waar ze vaak uitvalt en gediscrimineerd wordt. Bovendien moeten we weten in welke fase van de transitie het vaak fout gaat op het werk”, legt TNN-voorzitter Corine van Dun uit.

Dat was ook voor de FNV reden om bij deze stichting aan te haken. Ger Rolsma van Roze FNV: “We kunnen de resultaten van onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van trans personen, genderqueers en gender non-binairen goed gebruiken in de CAO-onderhandelingen met werkgevers. We willen hen concrete oplossing aanreiken om hun diversiteitsbeleid om te zetten in concrete resultaten”.

Stichting GenderTalent is mede-opgericht door TNN, COC Nederland, Workplace Pride en de FNV. Zij bundelden zo hun krachten om personen met een genderdiverse achtergrond aan het werk te helpen. “Zowel deze groep als ook lesbiennes, homo’s en bi’s worden op hun werk regelmatig geconfronteerd met strikte gendernomen over mannelijkheid en vrouwelijkheid. Deze stichting helpt deze normen op het werk te doorbreken,’ zegt COC-voorzitter Tanja Ineke.

Iedereen die met de stichting in contact wil treden kan contact leggen via de website van de stichting, via www.GenderTalent.nl.

Categorie:
Algemeen, homepage, Transgender
Tags:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,