Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Geweld tegen LHBT’s is schrikbarend

12 mei 2016 -

COC Nederland vindt het schrikbarend dat LHBT’s bijna twee keer vaker te maken krijgen met geweld dan heteroseksuelen. De belangenorganisatie reageert hiermee op de nieuwste cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) over LHBT-acceptatie in Nederland. Het COC wil dat minister Ard van der Steur (V&J) een actieplan opstelt en hogere straffen zet op discriminerend geweld.

Uit de LHBT-Monitor 2016 van het SCP blijkt dat de meeste Nederlanders (70 procent) positief denken over homo- en biseksualiteit, maar dat er toch nog veel problemen bestaan rond LHBT-acceptatie.

Dun laagje tolerantie

“Het laagje tolerantie is  dunner dan het lijkt”, zegt COC-voorzitter Tanja Ineke over het SCP-rapport. “Zolang LHBT’s klappen krijgen omdat ze hand in hand lopen is er nog veel om voor te vechten.”

2016_8_LHBT_monitor.inddUit het SCP-rapport blijkt onder meer dat LHBT’s in het afgelopen jaar vaker te maken kregen met geweld dan hetero’s. Zo kreeg 3,8 procent één keer te maken met geweld, tegen 2,4 procent bij hetero’s. Bij 1,9 procent van de LHBT’s was dat zelfs meerdere keren per jaar, tegen 0,9 procent bij hetero’s. Aangezien er in Nederland ongeveer een miljoen LHBT’s zijn, gaat het om tienduizenden slachtoffers.

Moeite met zoen

Uit het SCP-rapport blijkt ook dat Nederlanders nog steeds moeite hebben met zichtbare homo- en biseksualiteit. Een derde van de bevolking (32%) vindt zoenende mannen aanstootgevend, een kwart (23%) vindt zoenende vrouwen aanstootgevend. Slechts 12 procent vindt zoenende hetero’s aanstootgevend. Ook heeft een kwart (23%) van de bevolking er meer moeite mee om een homopaar hand in hand te zien lopen dan een heteropaar.

Verbod op transgenderdiscriminatie

Het COC bepleit dat minister Ronald Plasterk (BZK) een wettelijke verbod op transgenderdiscriminatie invoert. Volgens het SCP-rapport is slechts de helft van de Nederlandse bevolking (51%) positief over transgenders, één op de tien (10%) is (heel) negatief. Een kwart (25%) vindt dat er iets mis is met mensen die zich niet duidelijk man of vrouw voelen.

Religie en cultuur

Uit het SCP-onderzoek blijkt verder dat religieuze en biculturele Nederlanders (veel) negatiever denken over LHBT’s dan gemiddeld. Van de religieuze Nederlanders is een derde (28%) negatief en 40 procent positief. 83 procent van de autochtone Nederlanders vindt het goed dat partners van gelijk geslacht in Nederland kunnen trouwen, tegen 35 procent bij Turkse Nederlanders en 30 procent bij  Marokkaanse Nederlanders. Het COC vindt dat initiatieven van biculturele- en religieuze LHBT’s zélf gesteund moeten worden om hierin verandering te brengen.

Problemen op het werk voor biseksuelen

LHBT’s hebben vaker problemen op het werk dan hetero’s. Dat geldt in het bijzonder voor biseksuelen; zij hebben worden op het werk twee keer zo vaak geïntimideerd dan hetero’s (30% vs. 15%) en hebben ook bijna twee keer zo vaak burn-out klachten (22% vs. 12%). Het COC wil dat meer werkgevers een diversiteitsbeleid voeren: stevig optreden bij discriminatie en een heldere klachtenprocedure.

[Bron: COC NL, SCP – Illustraties: SCP]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

Categorie:
Algemeen, homepage
Tags:
, , , ,