Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Golf van protest tegen de rechten van LHBTI-personen in Ghana

16 maart 2021 -

Het gemeenschapscentrum van LHBTI organisatie LGBT+ Rights Ghana is gesloten, na een overweldigende toename van homohaat en bedreigingen aan het adres van leden van de LHBTI-gemeenschap. Hierdoor heeft ook een aantal LHBTI-activisten moeten onderduiken.

De officiële opening en inzamelingsactie van het gemeenschapscentrum in januari 2021, die werd bijgewoond door een aantal ambassadeurs, leidde al snel tot woede-uitbarstingen, doodsbedreigingen en online misbruik. In de periode die volgde hebben Ghanese ministers en religieuze groepen de sluiting van het centrum, dat fungeerde als veilige plek waar LHBTI’s elkaar konden ontmoeten en steun konden vinden, geëist. De oprichter heeft het centrum toen uit voorzorg voor het personeel gesloten.

Hoewel relaties met iemand van hetzelfde geslacht verboden zijn in Ghana, wordt de wet zelden toegepast. Wel heeft de publieke opening van het centrum ervoor gezorgd dat de reeds aanwezige stigmatisering en discriminatie van LHBTI’s in omvang verder zijn toegenomen. Het gemeenschapscentrum werd eind februari binnengevallen door de politie. De organisatie had toen al diverse dreigementen ontvangen van oppositiegroepen dat het centrum vernield zou worden. Veel LHBTI’s maken zich grote zorgen over hun veiligheid en sommige activisten hebben besloten onder te duiken.

Veel politici hebben de oproer gezien als een uitgelezen kans om kiezers voor zich te winnen door zich uit te spreken tegen LHBTI’s, omdat zij weten dat de bevolking grotendeels tegen gelijke rechten voor LHBTI’s zijn. De conferentie van bisschoppen van de katholieke kerk in Ghana heeft een verklaring vrijgegeven waarin werd geëist dat het centrum wordt gesloten en iedereen die homoseksualiteit in Ghana steunt wordt veroordeeld.

Meerdere invloedrijke namen in mode, film en media, waaronder Idris Elba en Naomi Campbell, hebben een open brief ondertekend ter ondersteuning van de LHBTI-gemeenschap in Ghana.

Het COC heeft contact met LHBTI-activisten en organisaties in de regio. Met hen wordt overlegd hoe COC het best kan helpen om aan dit onrecht een einde te maken en de gemeenschap te ondersteunen.

Categorie:
Algemeen, homepage, Internationaal, Politiek
Tags: