Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit

1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Grote behoefte aan regeling meerouderschap

7 maart 2014 -

Er bestaat bij veel ‘roze’ gezinnen behoefte aan een regeling voor meerouderschap. Dat blijkt uit het recent verschenen onderzoek van het WODC ‘Meeroudergezag: een oplossing voor kinderen met meer dan twee ouders?’ dat op verzoek van het COC tot stand kwam.

Kinderen worden in praktijk steeds vaker opgevoed door een lesbisch paar samen met een homoseksuele man (en zijn partner). Volgens de Nederlandse wet mag een kind echter niet meer dan twee ouders hebben. Daarom drong het COC tijdens de parlementaire behandeling van de wet Lesbisch ouderschap aan op een wettelijke regeling voor meerouderschap. Dat pleidooi werd ondersteund door GroenLinks, D66 en de VVD. Het leidde er toe dat staatssecretaris Teeven (Justitie) opdracht gaf voor het onderzoek dat nu is verschenen.

Uit dat onderzoek blijkt dat de meeste roze gezinnen vinden dat het ouderlijk gezag aan alle betrokken volwassenen zou moeten worden toegekend: aan de duomoeders, de biologische vader en de sociale vader. Dat is volgens de huidige Nederlandse wet niet mogelijk. 60 Procent van de roze gezinnen ziet een (grote) discrepantie tussen de huidige rol van de biologische vader in het leven van het kind en feit dat hij geen enkele juridische status heeft. Verder blijkt uit het onderzoek dat de verhouding tussen de duomoeders en de biologische vader meestal goed tot zeer goed is (in 89 procent van de gevallen).

De onderzoekers stellen voor om de optie van meeroudergezag te introduceren, waarbij de betrokkenen kunnen kiezen of de vaders ook daadwerkelijk ouderlijk gezag krijgen. Een alternatief voorstel is om de biologische vader een beperkte vorm van ouderlijk gezag te geven, waardoor hij in elk geval kan meebeslissen over belangrijke keuzes in het leven van het kind.

Staatssecretaris Teeven heeft het onderzoek doorgestuurd naar de Staatscommissie herijking ouderschap, die zich de komende twee jaar zal buigen over vraagstukken rond het juridisch ouderschap. Het COC dringt er bij de Tweede Kamer op aan dat er over meerouderschap al eerder een concreet voorstel komt, bij voorkeur binnen een jaar.

In Engeland en Wales is het al mogelijk dat meer dan twee ouders het ouderlijk gezag krijgen. In de Canadese provincie Brits-Columbia trad onlangs een wet in werking waardoor kinderen ook werkelijk meer dan twee ouders kunnen krijgen.

Zie voor een pdf-bestand van het onderzoek of een samenvatting daarvan WODC-site.

[Bron: COC NL – Ilustratie Meeroudergezinnen: AFP-Printscreen]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

Categorie:
Algemeen, homepage
Tags:
, , , , , ,