Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen

8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Hanneke Felten gekroond tot LesbICOONingin 2013

25 maart 2013 -

Tijdens het Lesbian Festival in Den Haag is MOVISIE-medewerker Hanneke Felten gekroond tot LesBiCOONingin 2013. Zij is winnaar van de landelijke verkiezing voor een rolmodel die zich openlijk inzet voor de emancipatie van lesbische, biseksuele, trans- en queer vrouwen. De andere twee genomineerden uit de top 3 waren Barbara Barend en Marije Janssen. Winnaar in 2011 van deze tweejaarlijkse verkiezing was Ellie Lust, politiewoordvoerder en voorzitter van Roze in Blauw.

Hanneke Felten is één van de ontwikkelaars van Iedereenisanders.nl, een nieuwe website voor lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT-) jongeren van MOVISIE en COC Nederland. Daarnaast schreef zij voor hulpverleners de handreiking ‘Ik wou dat ik dood was’, om suïcide onder LHBT-jongeren te verminderen. Eerder deed zij met Judith Schuyf onderzoek naar geweld tegen lesbische vrouwen.

Hanneke is naast haar werkzaamheden voor MOVISIE voorzitter van FemNet, het emancipatienetwerk van Groen Links. Ze heeft met haar medebestuursleden o.a. gepleit voor de mogelijkheid van afschaffing van registratie van geslacht en lesbisch ouderschap.

Kijk jij al door een roze bril?

Op 19 april 2012 presenteert Hanneke Felten tijdens het V/M-debat haar nieuwe publicatie ‘Kijk jij al door een roze bril?’ MOVISIE heeft dit boekje ontwikkeld om sociaal werkers en andere hulpverleners uit te dagen een ‘roze bril’ op te zetten. Dit om te kunnen zien dat veel LHBT’s zich onzichtbaar maken uit angst of om problemen te voorkomen. Dit doen zij op straat, op school, in zorgcentra en in de buurt, maar ook bij hulpverleners. MOVISIE vindt het daarom belangrijk dat hulpverleners en andere professionals die met jongeren werken vaker bijgeschoold worden in het begeleiden en ondersteunen van met name LHBT-jongeren. Hanneke Felten: “Dit vinden we een hiaat. Als ik een training geef over het onderwerp zeggen beroepskrachten vooraf vaak dat zij nauwelijks LHBT-jongeren in hun werk tegenkomen. Maar als zij zich vervolgens in de thematiek verdiepen, is de conclusie meestal dat  de doelgroep nog te vaak over het hoofd wordt gezien. Doordat op opleidingen en binnen organisaties genderidentiteit en seksuele voorkeur nauwelijks een thema zijn, sturen we hulpverleners nu met een kluitje in het riet.”

LesbICOON

De kroning van de LesbICOON is een initiatief van Stichting OndersteBoven en heeft als doel lesbische en biseksuele vrouwen op een krachtige manier zichtbaar te maken. De bekendmaking vond plaats tijdens het Lesbian Festival in Den Haag dat op 23 maart met een toespraak geopend werd door COC-voorzitter Tanja Ineke .

Haar MOVISIE-collega’s – en bestuur en medewerkers van COC Nederland – feliciteren Hanneke Felten met haar verkiezing als LesbICOONingin 2013.

Categorie:
Algemeen
Tags:
, , , , , , ,