Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

HEMA start met extra bijzonder geboorteverlof

28 juli 2020 -

HEMA start per 1 augustus met bijzonder geboorteverlof voor alle HEMA-werknemers, die een kindje in het gezin verwelkomen dankzij bijvoorbeeld een draagmoeder of adoptie. Hoe je gezin er ook uitziet, ieder nieuwgeboren kind heeft recht op dezelfde hechtingsduur.

“Heel goed dat de HEMA oog heeft voor de grote diversiteit van gezinnen in Nederland”, aldus COC voorzitter Astrid Oosenbrug. “Gezinnen verschillen in omvang, manier van tot stand komen, seksuele oriëntatie, genderidentiteit en op nog veel meer manieren. Maar waar het om gaat, is de liefdevolle band tussen ouder en kind. Mooi dat HEMA dat erkent met deze regeling, en ik hoop dat veel bedrijven dit voorbeeld zullen volgen.”

Het bijzonder geboorteverlof houdt in dat stellen die een baby opnemen in hun gezin vier extra verlofweken krijgen bovenop het bestaande (adoptie)verlof, wat standaard zes weken bedraagt. Dit geldt ook voor ouders die adoptie wettelijk nog niet hebben kunnen regelen in het geval van draagmoederschap, maar wel de intentie hebben om dit te doen en voor meeroudergezinnen.

Het doel van deze nieuwe regeling is dat alle nieuwgeboren kinderen dezelfde hechtingsduur krijgen, ongeacht de wijze waarop zij onderdeel van een gezin zijn geworden. Door deze nieuwe regeling in te voeren wordt het minimale verlof van 10 weken na de geboorte, voor alle gezinnen gelijkgetrokken. Zo wil HEMA ervoor zorgen dat kinderen die in een gezin worden geboren, waar de moeder die bevalt geen onderdeel van is, even lang de tijd hebben om te hechten aan de ouders.

“Precies een jaar geleden organiseerden wij het HEMA-kraamfeest om alle gezinsvormen en de liefde tussen ouders en kind te vieren. We kwamen er tijdens de voorbereidingen achter dat er wat betreft verlof voor dergelijke gezinnen waar de juridische situatie (nog) niet zo is als de feitelijke situatie, niets passends is geregeld. Daarom zijn wij in het afgelopen jaar druk bezig geweest om dit beleid binnen HEMA aan te passen en gelijk te trekken voor iedereen. Daar is nu het bijzonder geboorteverlof uit voortgekomen. We zijn ongelofelijk blij dat dit gelukt is en tegelijkertijd vinden we dat dit al veel langer de standaard had moeten zijn. Wij willen al onze medewerkers een gelijk verlofbeleid kunnen bieden, want HEMA is voor iedereen”, aldus Nadine Beister, HR-directeur.

Geboorteverlof

Ouders die een kind adopteren, bijvoorbeeld in het geval van draagmoederschap, hebben in Nederland recht op zes weken adoptieverlof. Wanneer een kind wordt geboren in een gezin waarbij de bevallende moeder onderdeel blijft van dit gezin, is het bevallingsverlof minimaal tien weken na de geboorte. Wanneer het gezin bestaat uit twee mannen, waarvan één de biologische vader is, heeft het gezin recht op geboorteverlof van een volle werkweek en aanvullend geboorteverlof van vijf werkweken tegen gedeeltelijke doorbetaling van het loon.

HEMA heeft daarom het verlof voor gezinnen waarbij de bevallende moeder geen onderdeel is van het gezin, verlengd met vier extra verlofweken, met behoud van loon. Op basis van maatwerk kan dit recht ook aan meeroudergezinnen worden toegekend. Hiermee wil HEMA de ongelijkheid in verlofrechten binnen verschillende gezinssamenstellingen die op dit moment in Nederland heerst rechttrekken voor haar eigen medewerkers, zodat ieder kind dezelfde hechtingsduur heeft en zo een goede start kan maken in het leven.

“We waren afgelopen jaar natuurlijk al blij dat HEMA dit onderwerp op de kaart wilde zetten. Het daadwerkelijk invoeren van het bijzonder geboorteverlof is ontzettend bijzonder en weer een nieuwe stap om de ongelijkheid voor roze gezinnen recht te trekken. Wij hopen dat dit een precedent zal zetten voor andere bedrijven in Nederland”, aldus Sara Coster van de stichting Meer dan Gewenst.

[Bron/Illustraties: HEMA]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

Categorie:
Algemeen, homepage
Tags:
, , , , , , ,