Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Hoe bewijs je dat je LHB bent in de asielprocedure?

3 februari 2015 -

Op donderdag 12 februari a.s. organiseert de Amsterdamse Academische Club een debat over de vraag hoe een asielzoeker in de asielprocedure kan aantonen lesbisch, homo of bi (LHB) te zijn? Aan het debat wordt o.a. deelgenomen door Sabine Jansen, die als jurist aan COC Nederland verbonden is.

Uit onderzoek blijkt dat lesbische, homo- of biseksuele asielzoekers vaak niet bij machte zijn om direct na aankomt in Nederland openlijk over hun homoseksualiteit te praten. Zelfacceptatie is vaak nog gebrekkig en er wordt in andere culturen heel anders tegen homo- en biseksualiteit aangekeken dan in ons land. Ook bestaat het risico dat stereotiepe opvattingen over homo- en biseksualiteit leidend zijn in de beoordeling van een asielaanvraag. De vaststelling van iemands seksuele gerichtheid in de asielprocedure lijkt al met al een hachelijke exercitie.

In het zogenaamde A.B.C.-arrest bepaalde het Europese Hof van Justitie onder meer dat stereotiepe opvattingen niet beslissend mogen zijn in een asielprocedure. Ook oordeelde het Hof dat het recht op privacy niet toelaat dat er tijdens de asielprocedure gedetailleerde vragen gesteld worden over de manier waarop de asielzoeker invulling geeft aan zijn of haar seksuele gerichtheid. Maar het Hof laat de vraag onbeantwoord welke bewijsmiddelen dan wel geschikt en toegestaan zijn.

Over deze kwestie wordt gedebatteerd door de volgende gasten:

Drs. Peter Herfst is psycholoog en geeft deskundigenadvies in de asielprocedure over asielzoekers die stellen homoseksueel te zijn. Hij deed in opdracht van Stichting Secret Garden onderzoek naar homoseksuele asielzoekers.

Mr. Sabine Jansen werkt als jurist voor COC Nederland en is co-auteur van het rapport Fleeing Homophobia, Asylum Chains Related to Sexual Orientati and Gender Identity in Europe.

Mr. Louis Middelkoop is secretaris van de Commissie Meijers en schreef een commentaar bij het A.B.C. arrest in Jurisprudentie Vreemdelingenrecht.

Prof. dr. mr. Betty de Hart is hoogleraar migratierecht aan de Universiteit van Amsterdam en doet internationaal vergelijkend, empirisch en historisch onderzoek naar het migratierecht. Zij heeft een bijzondere belangstelling voor de juridische regulering van familiebanden in het migratierecht.

Dr. Maarten den Heijer is universitair docent internationaal recht aan de Universiteit van Amsterdam en doet onderzoek naar het Europese en internationale vluchtelingenrecht.

Blijft u eten? – Na de lezing serveert de Amsterdamse Academische Club van de Universiteit van Amsterdam – inmiddels traditioneel – een ‘clubschotel’ voor 15 euro. Een heerlijke huisgemaakte schotel voor een vriendelijke prijs en de mogelijkheid op tijd te vertrekken. Leden ontvangen 15 procent korting.

DEBAT over HOMO/BISEKSUALITEIT in de ASIELPROCEDURE

Datum: donderdag 12 februari 2015 

Programma:

17.00 uur: inloop

17.30 uur: start debat

18.45 uur: einde debat

Aansluitend diner (optioneel)

Locatie: Oudezijds Achterburgwal 235 te Amsterdam

Aanmelden – u kunt zich HIER aanmelden voor de lezing en het diner.

[Bron: AAC – Foto Hof van Justitie van de EU: CC-Cedric Puisney]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

Categorie:
Algemeen
Tags:
, , , , , , , ,