Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school

2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Hoge Koninklijke onderscheiding voor Judith Schuyf

12 december 2014 -

Op 12 december ontving Judith Schuyf, pionier en voorvechter op het gebied van de emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgender personen (LHBT’s), een Koninklijke onderscheiding. Zij werd Officier in de Orde van Oranje-Nassau, onder meer vanwege haar onderzoek naar de leefsituatie en acceptatie van LHBT’s en (LHBT) oorlogsgetroffenen.

Schuyf kreeg de onderscheiding uitgereikt tijdens de Slotconferentie Lokaal LHBT-beleid. Tijdens deze conferentie nam zij tevens afscheid van haar werkzame leven met de presentatie van de nieuwe Roze Gemeentegids 2014-2015.

Gedurende haar werkzame leven is Judith Schuyf steeds een voorloper geweest in de LHBT-emancipatie. Al sinds de jaren tachtig doet zij onderzoek naar bijvoorbeeld roze ouderen en lesbische vrouwen. Eind jaren negentig deed ze als Hoofd Onderzoek voor ICODO onderzoek naar (LHBT) oorlogsgetroffenen, en streed zij voor de toekenning van compensatiegelden voor de slachtoffers.

Beleidsadvies

Vanaf 2002 heeft zij als senior beleidsmedewerker seksuele diversiteit en LHBT-beleid voor o.a. Movisie talloze projecten geleid voor de acceptatie en verbetering van de positie van LHBT’s. Speciale aandacht had zij daarbij voor roze ouderen, sport en transgenders. Ook adviseerde zij ministeries, burgemeesters en wethouders hierover. En op verzoek van de Nederlandse regering ondersteunde zij Europese organisaties op het gebied van LHBT-beleid. Zij speelde een grote rol in de totstandkoming van het programma Lokaal LHBT-beleid (2008-2014) waarin inmiddels 41 gemeenten worden gestimuleerd om LHBT-beleid vorm te geven.

Gelijke behandeling

Gekoppeld aan het thema LHBT’s, maar in een veel breder verband, spande Judith Schuyf zich in voor het thema Gelijke Behandeling. Zij was medeoprichter en actief lid van het Platform Artikel 19 dat zich internationaal en in Nederland inzet voor emancipatie en gelijke behandeling op diverse gronden, zoals leeftijd, etniciteit, gender en handicap. Zij vertegenwoordigde deze belangen namens het platform in de Tweede Kamer, op ministeries, bij internationale en Europese Gelijke Behandelingsconferenties en in de media. Ook droeg zij bij aan de verschillende schaduwrapportages op VN-mensenrechtenverdragen.

Wetenschappelijk onderzoek

Veel, heel veel wetenschappelijke publicaties heeft Judith Schuyf geschreven over knelpunten in de leefsituatie en acceptatie van LHBT’s. In 1994 promoveerde zij op een proefschrift over de geschiedenis van lesbische vrouwen in Nederland. Ze werkte mee aan studies van het Sociaal en Cultureel Planbureau en deed onderzoek naar de gevolgen van oorlog en geweld, onder andere voor homoseksuelen. Haar lange publicatielijst toont aan dat zij niet alleen praktisch en toegepast werkt, maar juist ook op wetenschappelijk gebied haar sporen heeft verdiend.

Recht voor zijn raap

Wil Verschoor, manager Participatie Movisie: “Daarnaast is Judith ook erudiet, gedreven en recht voor zijn raap, kritisch en met een tomeloze inzet voor haar werk, zowel betaald als vrijwillig. Een vasthoudende en markante persoonlijkheid die op inspirerende wijze gáát voor haar idealen. En vooral: een bijzondere collega die wij bijzonder zullen gaan missen.”

[Bron/Foto Judith Schuyf: Movisie]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

Categorie:
Algemeen
Tags: