Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Jan van Asch neemt afscheid als voorzitter COC Amsterdam

29 juli 2014 -

Jan van Asch neemt afscheid van COC Amsterdam na een bestuursperiode van vier jaar waarvan de laatste twee jaar als voorzitter. “Ik ben trots op al onze vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor de emancipatie en acceptatie van lesbo’s, homo’s, bi’s en transgenders (LHBT) in Amsterdam.”

Ambitie

Jan van Asch werd na zijn secretaris- en penningmeesterschap door de leden tot voorzitter gekozen om verder vorm te geven aan de reorganisatie van COC Amsterdam.

“Onder het motto ‘verbinden en versterken’ zijn wij als vrijwillig bestuur aan de slag gegaan om COC Amsterdam toekomst bestendig te maken als vrijwilligersorganisatie met een hoog ambitieniveau en vele nieuwe initiatieven”, aldus Van Asch.

Bij COC Amsterdam zijn 120 vrijwilligers actief, van 55 voorlichters die het afgelopen jaar meer dan 550 voorlichtingslessen hebben gegeven in het Amsterdamse onderwijs, tot de stadsdeelcoördinatoren actief op wijkniveau in de stad.

Nieuwe initiatieven

In 2013  werd de ‘wijkenaanpak’ gelanceerd: vrijwillige stadsdeelcoördinatoren die op wijk en buurtniveau op LHBT’s gerichte initiatieven ontplooien. Dit jaar werd de samenwerking met de Universiteit van Amsterdam gelanceerd, het ‘AmsterdamPinkPanel’. Een onderzoekspanel met inmiddels een kleine 700 respondenten om de vereniging in staat te stellen zelf onderzoek te doen onder de (Amsterdamse) LHBT-gemeenschap. Ook werd in het kader van de laatste gemeenteraadsverkiezingen een ‘Amsterdams Roze Stembusakkoord’ gesloten. Een akkoord met acht kernpunten die de komende vier jaar als basis dienen voor het LHBT-beleid van de gemeente, COC Amsterdam is hiervan medeondertekenaar.

“De driehoek stadsdeelcoördinatoren, onderzoekspanel en politiek vormen de perfecte combinatie om de LHBT-belangen optimaal te behartigen in deze stad”, aldus de scheidende voorzitter.

Uitdagingen

Er is nog genoeg om voor te vechten in de stad Amsterdam. Er liggen grote uitdagingen op het gebied van LHBT-veiligheid, zorg voor kwetsbare groepen en de naderende gedecentraliseerde zorg.

“Ik ben daarom ook erg blij dat de huidige vicevoorzitter Peter de Ruijter het stokje ad interim overneemt”, aldus Van Asch. “Zelf ga ik een nieuwe professionele uitdaging aan bij mijn werkgever, als vrijwilliger van het COC blijf ik actief voor het AmsterdamPinkPanel en de werkgroep Politiek.”

“We zien een toename van het aantal vrijwilligers die zich actief en samen inzetten voor, en met, de Amsterdamse LHBT gemeenschap. Ik kijk ernaar uit deze nieuwe dynamiek met het bestuur, de vrijwilligers en leden van COC Amsterdam verder op te bouwen”, aldus Peter de Ruijter. “Onze collectieve en mijn persoonlijke dank gaan uit naar Jan van Asch. Dank!”

[Bron/Foto: COC Amsterdam]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

Categorie:
Algemeen
Tags:
, ,