Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Jillis Bruggeman Pennning voor Michael van Praag

6 maart 2016 -

Op woensdag 9 maart reikt de Schiedamse wethouder Mario Stam de Jillis Bruggeman Penning uit aan Michael van Praag. De voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) krijgt deze onderscheiding omdat hij zich actief inzet tegen discriminatie op de velden en voor het tonen van respect. Ook is hij groot voorvechter van de emancipatie van LHBT’s in het algemeen.

“De KNVB heeft aandacht voor het onderwerp LHBT. Dit is belangrijk, want het meest gebezigde scheldwoord op de sportvelden is ‘homo’. Dat moet en kan anders”, aldus wethouder Mario Stam. “LHBT’s voelen zich vaak niet geaccepteerd of worden gepest, daarom organiseren we voorafgaand aan de uitreiking van de penning een Respect-clinic voor jongeren onder leiding van Henk Pieterse, ex professioneel topbasketbalspeler en anti-pest-coach.”

Mini-samenleving

Wethouder Nathalie Gouweleeuw: “Het sportveld is in feite een mini-samenleving. Wanneer we daar discriminatie, uitsluiting of geweld bespreekbaar kunnen maken en terug kunnen dringen, dan heeft dat een positieve uitwerking op de hele stad. Het doet mij dan ook goed dat de KNVB, onder voorzitterschap van Michael van Praag, een sterk antidiscriminatiebeleid heeft ontwikkeld.”

Normaalste zaak

Michael van Praag is zeer vereerd dat Schiedam het antidiscriminatiebeleid van de KNVB op waarde schat:

KNVB-voorzitter Michael van Praag“We maken daar in Zeist en bij al onze clubs en vertegenwoordigende elftallen ook echt werk van. Dan doet het goed als dat door anderen ook opgepikt wordt. Zeker wanneer het gebeurt op een manier zoals hier in Schiedam. Aan de andere kant sta ik er als mens Michael van Praag net weer iets anders tegenover. Waarom een prijs voor mij? Ik vind het niet meer dan normaal dat we opkomen voor minderheden. Dat we ons best doen om mensen die in het nauw zitten steun te bieden en eventueel uit hun situatie te halen. Zo’n houding ben je als lid van deze samenleving moreel verplicht aan elkaar. Maar laat ik duidelijk zijn, als voorzitter van de KNVB ben ik verguld met deze blijk van waardering vanuit een groep waar we voor opkomen, iedere dag als het moet.”

Onder leiding van Michael van Praag heeft de KNVB beleid ontwikkeld gericht op het bevorderen van de acceptatie van LHBT’s in het voetbal. Voorbeeld daarvan is het actieplan ‘Voetbal is voor iedereen’, dat de KNVB-voorzitter op 11 oktober 2011 aanbood aan Sportminister Edith Schippers – zie foto.

Iedereen welkom op 9 maart

De uitreiking van de Jillis Bruggeman Penning vindt plaats in het oude stadhuis op de Grote Markt 1-A in Schiedam. De ontvangst is om 09.30 uur. Van 10.00 tot 11.00 uur is er de Respect-clinic op de Grote Markt voor jongeren van het Lentiz LIFE College onder leiding van Henk Pieterse. Deze ex-professionele basketbalspeler, in het verleden onder andere uitkomend in de Amerikaanse profcompetitie (NBA), werkt tegenwoordig als anti-pest-coach. Om 11.00 uur is er een kort, persoonlijk verhaal van Henk Pieterse over pesten, waarna om 11.30 uur de Jillis Bruggeman Penning aan Michael van Praag wordt uitgereikt. Om 12.00 uur eindigt de bijeenkomst.

U bent in Schiedam van harte welkom op 9 maart. U kunt zich voor het officiële gedeelte tot en met dinsdag 8 maart aanmelden bij Ursula Ramkisoensing – mail naar: [email protected].

Jillis Bruggeman Penning

Jillis Bruggeman Penning kleinIn Nederland is er geen vervolging meer vanwege iemands seksuele gerichtheid of genderidentiteit, maar discriminatie van LHBT’s komt helaas nog steeds voor. Het blijft zaak om waakzaam te zijn. De gemeente Schiedam wil hierbij een voortrekkersrol vervullen en heeft daartoe onder meer drie LHBT-ambassadeurs benoemd en stimuleert en ondersteunt een aantal LHBT-projecten.

Eén daarvan is het Jillis Bruggeman Monument. Hierbij gaat het om een herinneringstegel voor de Schiedammer Jillis Bruggeman, die op 9 maart 1803 ter dood werd veroordeeld vanwege sodomie, het plegen van homoseksuele handelingen. Met dit monument, en de jaarlijkse uitreiking van de Jillis Bruggeman Penning aan een persoon of instantie die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van LHBT-beleid, neemt Schiedam stelling tegen alle vormen van vervolging en discriminatie van LHBT’s. In 2015 nam de directeur van Amnesty International, Eduard Nazarski, de eerste penning in ontvangst.

[Bron/Illustratie: Gemeente Schiedam – Foto Michael van Praag en Sportminister Edith Schippers, aanbieding actieplan ‘Voetbal is voor iedereen’, 11 oktober 2011  – © KNVB]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

Categorie:
Algemeen, Sport
Tags:
, , , , , , , ,