Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Jos Brink Prijzen voor BeyonG Veldkamp en Ellie Lust

21 mei 2017 -

Ellie Lust heeft de Jos Brink Oeuvreprijs 2017 gewonnen. De Amsterdamse politieagente kreeg een kunstwerk en een geldbedrag van 10.000 euro. De Jos Brink Innovatieprijs 2017 ging naar COC-projectmedewerker BeyonG Veldkamp. Minister Jet Bussemaker (emancipatie) reikte de prijzen zondagmiddag 21 mei uit in het Oude Luxor Theater in Rotterdam.

Minister Bussemaker is trots op de winnaars: “Bij emancipatie spelen rolmodellen een cruciale rol. Ellie Lust en BeyonG Veldkamp dragen met hun fantastische werk en met hun zichtbaarheid bij aan de acceptatie en emancipatie van de LHBTI-gemeenschap in Nederland.”

Bestuur en medewerkers van COC Nederland feliciteren BeyonG Veldkamp en Ellie Lust met hun prijzen.

Oeuvreprijs voor Ellie Lust

De jury heeft Lust tot winnaar verkozen vanwege haar grote zichtbaarheid en voorbeeldfunctie als lesbische vrouw, zowel binnen de LHBTI-gemeenschap als daarbuiten in brede kringen van de maatschappij. Zo was Lust nauw betrokken bij de oprichting van het LHBT-politienetwerk Roze in Blauw en zet ze zich er al jarenlang actief voor in. “Ellie Lust is in staat geweest om LHBTI bespreekbaar te maken bij de politie, iets wat in het verleden niet altijd even gemakkelijk is geweest bij deze organisatie”, aldus de jury. Daarnaast is Lust door haar werk als woordvoerder van de politie een bekend gezicht bij het brede publiek.

Andere genomineerden voor de Oeuvreprijs waren Café Lellebel en  de voorzitter van het Nederlands Netwerk voor Intersekse Miriam van der Have.

Innovatieprijs voor BeyonG Veldkamp

De Jos Brink Innovatieprijs 2017 is voor BeyonG Veldkamp. De jury vindt het belangrijk dat er zichtbaarheid wordt gegeven aan zowel gender- als culturele diversiteit in de maatschappij. Veldkamp zet zich hiervoor in op een zeer positieve manier. Zo is zij zeer actief betrokken bij COC-organisaties Respect2Love en Transunited, waarmee zij zich inzet voor LHBTI-jongeren met een biculturele achtergrond. Daarnaast verwierf Veldkamp bekendheid bij het brede publiek door als biculturele transvrouw deel te nemen aan de televisie realityserie ‘Love me gender’. De jury concludeert dat zij met haar ‘kleurrijke persoonlijkheid’ en haar ‘brede bekendheid’ zeker ook als rolmodel voor andere transgender personen fungeert.

Andere genomineerden waren Ryanne van Dorst en The Hang-Out 010.

Stichting Maruf kreeg op voordracht van de jury van de Jos Brink Prijs een eervolle vermelding.

[Bron/Illustratie: ministerie van OCW]

Foto’s van:

  • BeyonG Veldkamp: COC’s Trans United
  • Ellie Lust: Priyantha Bleeker

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

Categorie:
Algemeen, homepage
Tags:
, , , , , , ,