Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Kamerbrief over uitkomsten vooronderzoek naar ‘homolijsten’ bij gemeenten

28 augustus 2018 -

Minister Kajsa Ollongren (BZK) heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de uitkomsten van een vooronderzoek naar het bestaan van zogenaamde ‘homolijsten’ in gemeenten in de periode 1945 -1971 en de start van een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. Het gaat om gegevens over de (vermeende) homoseksualiteit van sollicitanten. COC Nederland heeft aangedrongen op deze onderzoeken.

Dat de gemeente Amsterdam ‘homolijsten’ bijhield werd bekend op 30 november vorig jaar. Het Amsterdams Stadsarchief bleek te beschikken over lijsten met namen van sollicitanten die tussen 1950 en 1958 zijn afgewezen voor een baan als ambtenaar omdat ze homoseksueel zouden zijn. Het Stadsarchief sprak het vermoeden uit dat ook in andere gemeenten zulke lijsten te vinden zijn.

Mede op aandringen van het COC kondigde het kabinet daarop een onderzoek aan. Minister Ollongren schrijft nu aan de Kamer dat aan 46 grote en middelgrote gemeenten is gevraagd of zij over de periode 1945-1971 ook zulke lijsten, dossiers of verslagen hebben aangetroffen. Totaal 25 gemeenten hebben op die vraag gereageerd en zij hebben allemaal geantwoord dat ze zulke lijsten of verwijzingen ernaar niet hebben gevonden.

Na dit vooronderzoek hebben minister Ollongren en haar collega Van Engelshoven (Emancipatie) opdracht gegeven voor een ‘onafhankelijk verdiepend wetenschappelijk, historisch onderzoek van empirische aard’. Dat onderzoek moet vast stellen ‘of en in welke mate overheden als werkgever bij het aannemen, de bevordering en het ontslag van personeel onderscheid maakten op grond van homoseksuele geaardheid en binnen welke context dit gebeurde’. Het streven is dat dit onderzoek medio zomer volgend jaar afgerond is.

[Bron: COC NL – Foto Archief: CC-Wikepedia]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorie:
Algemeen, Politiek
Tags:
, , , ,