Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Kandidaten gezocht voor John Blankensteinprijs 2012

9 september 2012 -

Tot uiterlijk 30 september a.s. kunnen kandidaten voorgedragen worden voor de John Blankensteinprijs 2012 – de Haagse homo-emancipatieprijs – die op 13 oktober a.s. zal worden uitgereikt.  

De gemeente Den Haag heeft in 2008 het initiatief genomen tot een  jaarlijkse homo-emancipatieprijs: De John Blankensteinprijs. Daarmee wil de gemeente een bijdrage leveren aan de sociale en maatschappelijke acceptatie van homoseksualiteit in Den Haag.  Met de jaarlijkse uitreiking van de prijs markeert de gemeente Den Haag het belang van het bespreekbaar maken en houden van het thema homoseksualiteit.

John Blankenstein

De Haagse homo-emancipatieprijs is vernoemd naar de op 25 augustus 2006 inDen Haag overleden voormalig voetbalscheidsrechter John Blankenstein. Eind jaren ’80 kreeg hij nationale en internationale bekendheid door als één van de eerste professionele voetbalscheidsrechters voor zijn homoseksualiteit uit te komen. Vervolgens heeft hij dit thema voortdurend aan de orde gesteld. Voor het doorbreken van het taboe en het bespreekbaar maken van homoseksualiteit, onderscheidde COC Nederland hem in 2003 met de Bob Angelo Penning. Blankenstein was ook voorzitter van COC Haaglanden. Na zijn overlijden is de John Blankenstein Foundation opgericht van waaruit initiatieven worden ondersteund die de emancipatie en de sociale acceptatie van lesbische vrouwe

n, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) bevorderen binnen de sportwereld en daarbuiten.

Wie komen in aanmerking?

Iedere organisatie, persoon of groep van personen, die nu of in het verleden een belangrijke rol hebben gespeeld in het bespreekbaar maken van homoseksualiteit in de gemeente Den Haag.

Hoe kun je iemand voordragen?

Aanmelden en voordragen van kandidaten kan door een e-mail, met daarin duidelijk vermeld de gegevens van de voorgedragen kandidaat en een uitgebreide motivering, te sturen naar: [email protected]. Het voordragen van kandidaten kan tot uiterlijk 30 september 2012. Op zaterdag 13 oktober a.s. zal de prijs worden uitgereikt.

De beoordeling

De inzendingen worden beoordeeld door een jury. In een openbaar juryrapport zal de jury haar motivering voor de winnaar duidelijk maken.

De prijs

De John Blankensteinprijs bestaat uit een kunstwerk ontworpen door de Haagse kunstenares Liesbeth Busman en een geldbedrag van € 2.500,-. Tevens kunnen de prijswinnaars gevraagd worden zich in te zetten als rolmodel en/of ambassadeur van het Haagse LHBT-beleid.

De organisatie

De organisatie is in handen van de Stichting Roze Stad Den Haag i.s.m. COC Haaglanden.

[Bron: COC Haaglanden]

zp8497586rq
Categorie:
Algemeen, Sport
Tags: