Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak

7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Koning spreekt zich in kersttoespraak uit tegen discriminatie

25 december 2016 -

Koning Willem-Alexander heeft zich in zijn kersttoespraak uitgesproken tegen discriminatie op grond van seksuele gerichtheid. Het is de eerste keer dat het staatshoofd zich zo stellig over dit onderwerp uitspreekt.

“Zo willen we hier samenleven, als vrije en gelijkwaardige mensen, zonder discriminatie op grond van (…) seksuele geaardheid. Deze rechten gelden hier voor iedereen. Altijd.” Aldus de Koning in zijn kersttoespraak. Het is de eerste keer dat het staatshoofd zich over dit onderwerp zo stellig uitspreekt – impliciet verwijzend naar artikel 1 van onze Grondwet.

Het overigens niet de eerste keer dat ‘seksuele gerichtheid/geaardheid’ in een koninklijke kersttoespraak genoemd wordt. Koningin Beatrix deed dat eerder in 2012 in een deel van haar toespraak over verschillen tussen mensen. “Wij hebben te aanvaarden dat er verschillen is in karakter, etnische afkomst, geaardheid, talent en opvoeding.”

Koning Willem-Alexander heeft door het gebruiken van het woord ‘geaardheid’ in de Troonrede van 2014 al eerder verwezen naar homo/biseksualiteit. Het verschil is dat de Koning in de Troonrede een tekst voordraagt die feitelijk is opgesteld door het kabinet, terwijl de kersttoespraak een persoonlijke boodschap van het staatshoofd zelf is.

[Bron: COC NL – Foto YouTube: Kersttoespraak 2016 Koning Willem-Alexander]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

 

Categorie:
Algemeen
Tags:
, , ,