Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land

2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Koningin bij opening College voor de Rechten van de Mens

29 september 2012 -

Op 2 oktober is koningin Beatrix aanwezig bij de opening van het College voor de Rechten van de Mens. Het College is de opvolger van de Commissie Gelijke Behandeling. COC Nederland hecht grote waarde aan het nieuwe instituut, is betrokken geweest bij de oprichting ervan en zal daarom ook aanwezig zijn bij de feestelijke bijeenkomst in het Beatrix Theater in Utrecht.

Het College gaat mensenrechten in Nederland belichten, bewaken, beschermen en bevorderen. Onder de taken van het College vallen onder andere het instellen van onderzoek naar bescherming van mensenrechten, het rapporteren aan de Verenigde Naties (VN) over schendingen van mensenrechten in Nederland en het doen van aanbevelingen voor bevordering van mensenrechten.

De opening van het College voor de Rechten van de Mens vindt plaats van 9:30 uur tot 13:30 uur in het Beatrix Theater in Utrecht. Naast koningin Beatrix zal de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, Navanethem Pillay aanwezig zijn.

“Ik ben zeer verheugd met de aanwezigheid van beiden”, zegt voorzitter Laurien Koster van het nieuwe College. “Het koningshuis kent een lange traditie van maatschappelijke betrokkenheid en zowel binnen de VN als in Nederland is erg enthousiast gereageerd op de komst van een nationaal mensenrechteninstituut in Nederland.”

Commissie Gelijke Behandeling voortaan deel van mensenrechteninstituut

Door de oprichting van het mensenrechteninstituut houdt de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) op te bestaan. Alle taken die de CGB de afgelopen achttien jaar heeft uitgevoerd, worden overgenomen door het College voor de Rechten van de Mens. Het College zal dus ook oordelen uitspreken op het gebied van gelijke behandeling. Iedereen in Nederland die zich ongelijk behandeld voelt, bijvoorbeeld op het werk, op school of als consument, mag een verzoek om een oordeel indienen.

Toezicht op m

ensenrechten

Over andere mensenrechtensituaties zal het College voor de Rechten van de Mens geen individuele klachten behandelen. Als toezichthouder zal het College wel misstanden signaleren en mogelijk nader onderzoek doen. Daarnaast zal het College structureel samenwerken met maatschappelijke organisaties en voorlichting geven op het gebied van mensenrechten.

Voorzitter Laurien Koster van het College voor de Rechten van de Mens: “De staat heeft zijn eigen waakhond in het leven geroepen en laat daarmee zien dat mensenrechten een gedeelde norm zijn, geen concept waar men vòòr of tegen kan zijn. De bescherming van mensenrechten kent dus geen vrijblijvendheid.”

Raad van advies

Het College voor de Rechten van de Mens heeft een Raad van Advies met leden afkomstig van maatschappelijke organisaties. Vaste leden zijn de Nationale Ombudsman, de voorzitter van het College Bescherming Persoonsgegevens en de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Daarnaast zijn ook Barbara Oomen. Saskia Wieringa, Lars van Troost, Sieto de Leeuw en Klara Boonstra lid van de Raad van Advies. Het College bestaat uit 12 leden, waaronder Kathalijne Buitenweg, Peter-Jan Loof en Nicola Jägers. Tijdens de opening wordt het voltallige College gepresenteerd.

Campagne over mensenrechten

Om het publiek te informeren over het nieuwe instituut en over mensenrechten in Nederland, lanceert het College direct na haar opening een voorlichtingscampagne over mensenrechten. Via websites en abri’s worden verschillende rechten onder de aandacht gebracht. Zo worden ondermeer het recht op privacy, het recht op vrijheid, het recht op een eerlijk proces en het recht op voeding via deze kanalen benadrukt.

[Bron: College voor de Rechten van de Mens – Foto: © Agencia Brasil]

zp8497586rq
Categorie:
Algemeen
Tags:
, , ,