Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \\\'Heroes\\\' met Powervrouwenboot
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Koningin Máxima aanwezig bij eerste Europese LHBT-congres

16 mei 2013 -

Hare Majesteit Koningin Máxima is op donderdagavond 16 mei a.s. aanwezig tijdens het officiële Europese congres over de emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) in de Ridderzaal in Den Haag.

De internationale ontwikkelingen op het vlak van LHBT-emancipatie staan twee dagen centraal tijdens de eerste Europese LHBT-emancipatietop die vanaf donderdag 16 mei van start gaat in Den Haag. Het congres wordt gehouden in het kader van IDAHO – de Internationale Dag tegen Homo/Transfobie – die jaarlijks op 17 mei gehouden wordt.

Als gastland en initiatiefnemer van de eerste editie van deze top, ontvangt Nederland volgende maand ruim 700 deelnemers uit binnen- en buitenland. Minister Jet Bussemaker (emancipatie) treedt namens het kabinet op als gastvrouw en ontvangt collega-ministers uit o.a. Finland, Verenigd Koninkrijk, België en Zweden. Daarnaast nemen delegaties van de Raad van Europa, Europarlementariërs, internationale roze netwerken van politie en krijgsmacht, mensenrechtenverdedigers, koplopergemeenten en studenten aan het congres deel.

Hare Majesteit Koningin Máxima is op donderdagavond 16 mei aanwezig tijdens de officiële IDAHO-bijeenkomst in de Ridderzaal.

Nederland Koploper

Eerder onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) wees uit dat Nederland internationaal nog altijd koploper is wat betreft acceptatie van homoseksualiteit. Op verschillende locaties in Den Haag gaan de deelnemers aan het IDAHO-congres in deelsessies en workshops met elkaar in gesprek over de vraag hoe de LHBT-emancipatie op Europees niveau verbeterd kan worden en wat men kan leren van elkaar.

Het thema van het congres is ‘Joining Forces, Moving Forward; in Europeand beyond’. Aan het programma nemen ook de veertig ‘Rainbow Cities’ deel, steden die zich actief inspannen om de sociale acceptatie en veiligheid en weerbaarheid van LHBT’s te vergroten. Op vrijdagochtend 17 mei spreekt Eurocommissaris Viviane Reding (Justitie en Grondrechten) de deelnemers toe.

Jos Brink Prijs

Het congres sluit af met de uitreiking van de Jos Brink Prijs op vrijdagavond 17 mei, dé oeuvreprijs die wordt uitgereikt aan een persoon, groep of instelling die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de LHBT-emancipatie.

Minister Bussemaker reikt de prijs uit in theater Diligentia in Den Haag. De jury bestaat uit Sara Kroos (voorzitter), Karin Bloemen, Arthur Japin, Jürgen Raymann en Rik van de Westelaken. Navanethem Pillay, de VN-Hoge Commissaris voor mensenrechten, zal tijdens de afsluitende bijeenkomst spreken.

IDAHO – De titel van het congres verwijst naar de Internationale Dag tege Homo/Transfobie die jaarlijks op 17 mei gehouden wordt.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) besloot in 1991 op deze dag om homoseksualiteit te schrappen van de lijst geestesziekten. Daarmee is 17 mei dé dag waarop LHBT-emancipatieorganisaties internationaal aandacht vragen voor het verschijnsel homohaat en de sociale onwenselijkheid daarvan.

Een overzicht van wereldwijde activiteiten is te vinden op: DayAgainstHomophobia.org.

[Bron: Ministerie van OCW – Foto Maxima: asterix611]

 

 

 

Categorie:
Algemeen
Tags:
, , , , , , , , , , ,