Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland

Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Koninklijke Onderscheiding 2014

25 april 2014 -

Tijdens de jaarlijkse lintjesregen vanwege Koningsdag zijn ook weer een aantal mensen uit de LHBT-beweging koninklijk onderscheiden. Bestuur en medewerkers van COC Nederland feliciteren hen met hun welverdiende onderscheiding.

Koninklijke onderscheidingen gingen naar:

DOUWE-ANNE WALSMA

Was als jonge student in 1968 oprichter en bestuurslid van de Groninger Studenten Werkgroep Homoseksualiteit (GSWH), een organisatie die begin jaren ´70 opging in het COC Groningen, waarvan Walsma de eerste voorzitter werd. Walsma heeft daarmee aan de wieg gestaan van het huidige COC Groningen & Drenthe. Was verder landelijk in het COC actief, o.a. als voorzitter van het COC Congres en de Raad van Beroep. Douwe-Anne Walsma is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

HANS POLEE

Sinds 1999 vrijwilliger en bestuurder van de Hiv-vereninging Nederland (HVN) – de laatste zes jaar actief als voorzitter – en lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Aids Fonds/SOA Aids Nederland. Daarnaast vervulde Polee regionaal vrijwilligersfuncties om de zorg voor seropositieven te verbeteren. Daarmee heeft hij nationaal en regionaal een bijdrage geleverd aan de verbetering van de leefomstandigheden van mensen met hiv op diverse gebieden. Hans Polee is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

PETER PRINS

Deze 87-jarige Amsterdammer wordt onderscheiden voor 25 jaar vrijwilligerswerk als buddy. In die jaren heeft hij zeker 20 cliënten begeleid – in de eerste jaren vooral mensen met aids, de laatste jaren ook mensen met een andere chronische of levensbedreigende ziekte die voor buddyzorg in aanmerking kwamen. In 1989 begonnen als buddy bij Schorer Buddyzorg, de laatste jaren bij Roze Buddyzorg Amsterdam. Peter Prins is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

[Bron: COC NL – Afbeelding: CC-Roland Prummel]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

Categorie:
Algemeen
Tags:
, , ,