Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Leerstoel Workplace Pride

22 december 2016 -

Jojanneke van der Toorn begint op 1 januari 2017 als eerste hoogleraar op de bijzondere leerstoel Workplace Pride. De focus daarvan ligt op inclusie van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender personen (LHBT). Deze leerstoel is ingesteld door de Universiteit Leiden in samenwerking met Workplace Pride.

universiteit-leiden-logoLeeropdracht

De  leeropdracht omvat onderzoek naar de inclusie van LHBT-werknemers op de werkvloer en de verbetering daarvan. Daarnaast maakt het scheppen van een kader voor toekomstig onderzoek naar de positie van deze groep in de werkomgeving er deel van uit. In bredere zin gaat dit om het identificeren van factoren die de inclusiviteit van LHBT’s beïnvloeden in de samenleving, zowel nationaal als internationaal, en deze vertalen naar beleid. Jojanneke van der Toorn wil daarbij een brug slaan naar een breder publiek en de media. Bovendien wordt de wetenschappelijke kennis over inclusie van LHBT’s op het werk onderdeel van het bachelor- en masteronderwijs aan de Universiteit Leiden.

Expertise

Psycholoog Van der Toorn combineert op de nieuwe leerstoel haar kennis van twee wetenschapsgebieden. Haar expertise op het gebied diversiteit koppelt ze aan kennis van zowel sociale veranderingen als maatschappelijke ongelijkheid. Volgens de decaan van Sociale Wetenschappen, Hanna Swaab, maakt dat haar zo geschikt voor de leerstoel: “Jojanneke van der Toorn heeft ruime onderzoekservaring op het gebied van sociale en organisatiepsychologie, waaronder op LHBT-gerelateerde thema’s. Ze kwam naar voren in een zware procedure met internationale kandidaten. De faculteit kijkt uit naar de samenwerking met Workplace Pride in het kader van deze leerstoel.”

workplace-prideSamenwerken

Gedurende haar vijf jaar als bijzonder hoogleraarkrijgt Van der Toorn toegang tot de vijftig samenwerkingspartners van Worldplace Pride bij overheden en bedrijfsleven. “Ik heb veel zin in deze kans om mijn onderzoek te combineren met de praktische toepassing ervan en daarbij samen te werken met de vijftig organisaties die bij Workplace Pride zijn betrokken. Daarmee beschik ik over een enorm netwerk dat ik wil vragen mee te denken over vragen zoals: wat werkt nou wel en wat niet in de praktijk? Vervolgens wil ik nagaan of de empirische praktijk deze intuïties staaft. Want al hebben we het gevoel dat iets werkt, dit betekent niet dat dit daadwerkelijk zo is.”

Onderzoek

Van der Toorn vervolgt: “In mijn onderzoek wil ik ten eerste nagaan wat er op de werkvloer gebeurt. Wat zijn de ervaringen in positieve en negatieve zin van LHBT-werknemers, en hoe kijken andere werknemers tegen hen aan? Ten tweede zal ik me bezighouden met wat anders kan en beter moet, om die inzichten vervolgens om te zetten in concrete toepassingen voor beleid. Dit is niet alleen relevant voor de partnerorganisaties van Workplace Pride, maar voor elke organisatie die zich in wil zetten voor een inclusief werkklimaat.”

[Bron/Foto: Leiden Universiteit]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

 

Categorie:
Algemeen
Tags:
, , , , ,