Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

LHBT-asielzoekers vaak slecht behandeld

2 mei 2013 -

Lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT) asielzoekers worden in Nederland vaak slecht behandeld. Dat blijkt uit het donderdag verschenen rapport Pink Solutions, inventarisatie situatie LHBT asielzoekers dat is uitgevoerd door COC Nederland en gefinancierd door het Europees Vluchtelingen Fonds (EVF). Actualiteitenrubriek EenVandaag doet donderdag verslag (Nederland 1, 18.15 uur). 

In het rapport beschrijft onderzoeker Lieneke Luit hoe LHBT-asielzoekers, vanaf het moment dat ze in Nederland binnenkomen tot aan het eind van hun asielprocedure, regelmatig geconfronteerd worden met vooroordelen, discriminatie en zelfs geweld.

COC-voorzitter Tanja Ineke noemt de conclusies ‘zeer ernstig’ en roept staatssecretaris Fred Teeven (Asiel) op tot aanvullende maatregelen.

Bijna de helft van de geïnterviewde asielzoekers had tijdens het gehoor door de IND het gevoel dat ze niet openlijk over hun seksuele identiteit konden vertellen. LHBT’s worden tijdens het gehoor regelmatig geconfronteerd met stereotypen. Een lesbische vrouw wordt door de IND te verstaan gegeven ‘dat ze er helemaal niet lesbisch uitziet.’ Een vrouw die mannenkleding draagt, krijgt juist de suggestie dat ze problemen kan voorkómen door zich vrouwelijker te kleden.

Ook krijgen LHBT-asielzoekers ongepaste vragen over seksuele handelingen en suggereren IND-medewerkers dat asielzoekers in het land van herkomst wel ‘terug de kast in’ kunnen. Als LHBT’s pas later in de procedure over hun seksuele identiteit vertellen – bijvoorbeeld uit schaamte of angst voor autoriteiten – wordt hun verhaal regelmatig niet geloofd.

Tolken die bij het gehoor betrokken zijn, geven LHBT-asielzoekers vaak het gevoel dat ze niet open kunnen zijn over hun seksuele identiteit. Ze gebruiken regelmatig vernederende termen voor homoseksualiteit en maken afwerende gebaren als vluchtelingen hun seksuele identiteit ter sprake brengen.

In asielzoekerscentra (AZC’s) krijgen LHBT’s te maken met discriminatie door medebewoners: ze worden bespuugd, uitgescholden, in elkaar geslagen en in één geval zelfs bijna doodgeslagen. Medewerkers van AZC’s treden niet altijd adequaat op en maken zich soms zèlf schuldig aan discriminatie. Een grote meerderheid van de geïnterviewde asielzoekers voelt zich niet veilig in het AZC. Ook uit onderzoek van Deloitte i.o.v. voormalig minister Leers (Asiel) bleek in 2011 dat veel LHBT’s zich in de opvang onveilig voelen.

Volgens COC-voorzitter Ineke zijn er aanvullende maatregelen nodig om de asielprocedure LHBT-vriendelijker te maken. ‘Het is positief dat staatssecretaris Teeven de problemen in de opvang onderkent, maar er moet veel meer gebeuren om de asielketen op orde te brengen,’ aldus Ineke.

Het COC pleit onder meer voor het screenen van tolken op LHBT-vijandigheid en het trainen van alle IND-medewerkers.

EenVandaag schonk op woensdag 2 mei aandacht aan het COC-rapport.

sitestat 

Het ministerie van Veiligheid en Justitie, dat over de opvang en beoordeling van asielzoekers gaat, laat weten het COC-rapport eerst te willen bestuderen en pas daarna te zullen reageren.

Het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) laat op de site weten dat de conclusies uit Pink Solutions van dien aard zijn dat de organisatie daar ‘wat mee moet, maar voor een groot deel ook al wat mee doet’. Daarbij wordt verwezen naar een rapport van Deloitte (december 2011), waarin ‘een vergelijkbaar beeld wordt geschetst, waarvan de uitkomsten door het COA erkend worden’. Op grond daarvan is door het COA ‘een plan van aanpak gemaakt, waarvan de nodige acties inmiddels zijn doorgevoerd’ en de overige hoog op de COA-agenda staan. Aandacht voor de positie voor LHBT’s blijft altijd een belangrijk onderdeel van ons werk, ondermeer door met elkaar onze kennis over deze doelgroep te delen. Discriminatie, in welke vorm dan ook, is voor het COA niet acceptabel. Onderzoeken naar de positie van LHBT’s binnen de opvang juicht het COA dan ook alleen maar toe.

Voor het onderzoek Pink Solutions hield het COC diepte-interviews met 29 LHBT-asielzoekers. De asielzoekers waren voornamelijk afkomstig uit Oeganda, Jamaica en de Oekraïne. Het rapport is HIER te downloaden als pdf-bestand.

[Bron: COC NL – Illustratie: Printscreen EenVandaag-uitzending]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

Categorie:
Algemeen, homepage
Tags:
, , , , , , , , , , , , , , ,