Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Lied voor saamhorigheid klinkt op Roze Woensdag

15 juli 2017 -

Al jarenlang kleurt op Roze Woensdag – de tweede wandeldag van de Vierdaagse – de binnenstad van Nijmegen roze. Veel wandelaars weten dat en stemmen hun outfit daarop af. Sinds vorig jaar omarmen de doorkomstplaatsen Beuningen en Weurt ook ‘roze’. En dat viert stichting Roze Woensdag met het leggen van een verbinding tussen de gemeenten. Gelegenheidsformatie Pink Rebels heeft op initiatief van Roze Woensdag en in opdracht van COC Nijmegen een vrolijk Roze Woensdag-lied geschreven en treedt daarmee op verschillende podia langs de route op.

Hand in hand-lied door Pink Rebels

Het nummer heet ‘Hand in hand’ en roept op een ludieke manier het publiek en de wandelaars op om samen een stukje hand in hand te lopen. Om op deze manier stil te staan bij het feit dat het nog steeds niet vanzelfsprekend is LHBTI’s overal zichtbaar zichzelf kunnen zijn.

De dag begint in alle vroegte in Alverna, het thuishonk voor zangeres Debby. Daarna staat er een optreden gepland in Wijchen, gevolgd door een feestje in Beuningen en de tour wordt afgesloten met een paar optredens op de Roze Woensdag-podia in het centrum van Nijmegen. “Een race tegen de klok, maar we hebben er alle vertrouwen in dat taxi Hofmans ons veilig en op tijd van het ene podium naar het andere zal loodsen”, zegt Linda van der Leest, mede-organisator van deze tour.

Maar er is meer: Café Dapper en Pluryn verzorgen een bezoek aan Roze Woensdag van (licht)verstandelijk gehandicapte LHBTI-bezoekers. En LHBTI-jongerenorganisatie Dito! organiseert acties in de Hoogstraat om de aandacht te vestigen op meer acceptatie.

Café Dapper bezoekt Roze Woensdag Nijmegen

Roze Woensdag is een feest voor iedereen en daarom organiseert Stichting Roze Woensdag samen met Café Dapper een zeer speciaal uitje. Café Dapper is een door COC Nijmegen georganiseerde maandelijkse ontmoetingsmiddag voor LHBTI’s met een (licht)verstandelijke beperking. Café Dapper heeft het initiatief genomen om ook de zusterorganisaties uit de rest van het land en de cliënten van welzijnsorganisatie Pluryn uit te nodigen.

Om 12.00 uur wordt iedereen in Roze Huis Nijmegen (Anthoniusplaats 1) door wethouder Bert Frings ontvangen. Samen met de wethouder zal de groep aansluiten bij de het feestende publiek langs de route die de Vierdaagsewandelaars afleggen. Vrijwilligers van Café Dapper staan klaar op mensen op te vangen.

Zichtbaarheidsacties door LHBTI-jongerenvereniging Dito!

Op Roze Woensdag gaat de Nijmeegse LHBTI-jongerenorganisatie Dito! zich inzetten voor de rechten van LHBTI’s. Langs de route van de Vierdaagselopers worden in de stad regenboogvlaggetjes uitgedeeld aan foodtrucks om de zichtbaarheid van deze feestdag te vergroten. In de Hoogstraat, bij restaurant ‘t Hoogstraatje gaan leden van Dito! met schmink regenbogen tekenen op de gezichten van de Vierdaagselopers en feestende toeschouwers.

DITO! wil hiermee meer aandacht te krijgen voor de rechten van LHBTI’s en de saamhorigheid te vergroten. De actie start om 13.00 uur en eindigen om 17.00 uur.

Voor alle informatie over Roze Woensdag – zie: Facebook-Roze Woensdag en RozeWoensdag.nl.

[Bron/Illustraties: Roze Woensdag]

Het COC vecht voor LHBTI-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

 

Categorie:
Algemeen
Tags:
, , , ,