Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

LINTJESREGEN 2020

27 april 2020 -

Tijdens de jaarlijkse lintjesregen vanwege Koningsdag zijn ook weer een aantal mensen uit de LHBTI-gemeenschap onderscheiden. Bestuur en medewerkers van COC Nederland feliciteren hen met hun welverdiende Koninklijke onderscheiding.

Koninklijke onderscheidingen gingen naar:

LHBTI-activisten:

SIEP de HAAN – was in 1996 als bestuurslid van Gay Business Amsterdam (GBA) mede-initiatiefnemer en jarenlang organisator van Pride Amsterdam-Canal Parade.

SANDRO KORTEKAAS – sinds zijn studiejaren al decennialang actief binnen de LHBTI-beweging. Niet alleen als bevorderaar van de kunsten, maar ook in zijn rol als oprichter en voorzitter van de Stichting LGBT Asylum support.

INEKE KRAUS – heeft een lange staat van dienst als vrijwilliger voor verschillende organisaties in Amsterdam en richt zich m.n. op de verbetering van de positie van vrouwen (voornamelijk lesbische vrouwen en senioren) middels de Stichting Roze Stadsdorp, tennisvereniging Smashing Pink, de Gay Games Amsterdam 1998, het Amsterdams Buurvrouwen Contact, De Regenbooggroep en bij Vluchtelingenwerk.

RENÉ KUSTERS – al decennialang vrijwilliger bij COC regio Nijmegen. Is mede-initiatiefnemer van Café Dapper, de ontmoetingsplek voor LHBTI’s met een licht verstandelijke beperking.

ELS SCHIJF – sinds 1996 actief bij patiëntenorganisatie Transvisie en haar voorgangers. Vervulde een belangrijke rol in de voorbereiding en oprichting van een lotgenotencontactgroep voor ouders van transgender kinderen en jongeren, genaamd Berdache. Daarnaast begon zij in 2000 met redactiewerk voor stichting Humanitas, later Transvisie. Zij onderhoudt onder andere de website, social media, en maakt de nieuwsbrief en brochures. Ook schrijft zij boekjes en teksten voor vakbladen en bemand zij het secretariaat. Sinds 2018 neemt zij deel aan de klankbordgroep ‘Jong en transgender’ voor hulpverleners in de jeugdgezondheidszorg.

FRANS SUIJKERBUIJK – was bestuurslid bij COC Bergen op Zoom.

SIMON TIMMERMAN (zie foto) – voormalig voorzitter van COC Midden-Nederland en PANN en mede-initiatiefnemer en bestuurslid van Stichting Roze Zaterdag 2013 Utrecht. Heeft zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor de belangen van LHBTI’s in Utrecht en omgeving, voor een samenleving waarin seksuele en genderdiversiteit vrij geuit kan worden. Aansprekende voorbeelden van de initiatieven die hij daarvoor (mede)ontwikkeld heeft zijn de inmiddels traditionele Walk of Love in de Utrechtse binnenstad en de Regenboog Stembusakkoorden in de provincie Utrecht.

JOKE VELDKAMP – vanaf 1966 actief in het vrijwilligerswerk, zoals cursusleidster VOS (Vrouwen Oriënteren zich op de Samenleving) en trainer van vrouwengroep FORT (Feministische Oefengroep Radicale Therapie). Nu is ze o.a. vrijwilliger bij de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) en één van de oprichters van het project Levensverhalen. Ook zet ze zich in voor het Roze Stadsdorp Amsterdam Nieuw-West, dat zij heeft opgericht in 2017. Ze organiseert maandelijks bijeenkomsten voor LHBTI’s van 50 jaar en ouder.

LHBTI-bondgenoot

NEVZAT CINGÖZ – verzorgt als bestuurslid van de Arnhemse organisatie Multi Talent in Actie voorlichtingen voor allochtonen over o.a. antisemitisme, homoseksualiteit en het vinden van stages en betaald werk.

[Bron: COC NL – Foto: Simon Timmerman/Twitter]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

Categorie:
Algemeen
Tags:
,