Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

‘Maatregelen nodig om seksueel geweld jegens LHBTIQA+ personen aan te pakken’

31 oktober 2022 -

Neem maatregelen om seksueel geweld jegens LHBTIQA+ personen aan te pakken. Die oproep doen COC, Bi+, NOA, TNN en NNID in een brief aan de Tweede Kamer. De Kamer start op 3 november met de schriftelijke behandeling van het wetsvoorstel Seksuele Misdrijven.

Vrouwenstellen die op straat worden nageroepen. Trans personen die geconfronteerd worden met kwetsende seksuele opmerkingen. Homo- en bi+ mannen die tijdens een date of in de kroeg te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag. Aseksuele personen aan wie seks wordt opgedrongen.

Lesbische, homoseksuele, bi+, transgender, intersekse, queer en aseksuele (LHBTIQA+) personen krijgen relatief vaak te maken met seksueel geweld, zo blijkt uit onderzoek. Van de bi+ vrouwen krijgt ruim de helft (52%) ooit te maken met seksueel geweld, bij lesbische vrouwen is dat ruim een derde (37%) tegenover bijna een kwart (22%) van de heteroseksuele vrouwen.

Ook aseksuele personen krijgen uitzonderlijk veel te maken met seksueel geweld: dat geldt voor maar liefst vier op de vijf (82%) aseksuele personen. Transgender mensen maakten in het afgelopen jaar 4 tot 7 keer vaker seksueel geweld mee dan cisgender personen. Homo- en bi+ mannen kregen drie keer vaker dan heteroseksuele mannen te maken met seksueel geweld (18% tegenover 6%).

Exacte cijfers over seksueel geweld jegens intersekse personen, trans personen van kleur, zwarte lesbische vrouwen en andere personen die te maken hebben met intersectionele discriminatie ontbreken. De verwachting is dat ook zij relatief veel seksueel geweld ervaren.

Met het wetsvoorstel Seksuele Misdrijven scherpt het kabinet de regels over seksueel geweld aan. Het wetsvoorstel is een reactie op o.a. de #MeToo-beweging, geruchtmakende voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag en ontwikkelingen als sexting en sextortion.

De vijf belangenorganisaties willen dat het kabinet naast het wetsvoorstel specifieke maatregelen neemt om seksueel geweld tegen LHBTIQA+ personen aan te pakken.

Zo pleiten ze voor publiekscampagnes die expliciet aandacht besteden aan seksueel geweld jegens LHBTIQA+ personen. Er moet meer aandacht komen voor LHBTIQA+ personen bij seksuele voorlichting op school. Verder zouden politie, OM en slachtofferhulp meer kennis en sensitiviteit moeten krijgen over seksueel geweld tegen deze groep.

Het wetsvoorstel Seksuele Misdrijven stelt ook seksuele intimidatie strafbaar, zoals na-sissen, vernederende seksuele opmerkingen en het ongewenst aanraken van lichaamsdelen.

De vijf organisaties onderstrepen het belang van een verbod op seksuele intimidatie voor lesbische-, bi+ en aseksuele vrouwen en trans personen. Die ervaren veel schelden, achtervolgen, insluiten en fysiek geweld met een seksuele ondertoon. Ze krijgen van opdringerige (mannelijke) daders vaak dingen te horen als ‘mag ik meedoen?’, of dat ze ‘waarschijnlijk lesbisch of aseksueel zouden zijn omdat ze nog nooit goede seks hebben gehad met een man’.

De belangenorganisaties roepen op om het makkelijk te maken om aangifte te doen van seksuele intimidatie, bijvoorbeeld met een speciale app op de smartphone.

De brief aan de Kamer is ondertekend door COC Nederland, Bi+ Nederland, de Nederlandse Organisatie Aseksualiteit (NOA), Transgender Netwerk Nederland (TNN) en de Nederlandse organisatie voor seksediversiteit NNID.

Foto: Psodaz

Categorie:
Algemeen, homepage, Veiligheid
Tags: