Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Meer non-binaire personen in Europa en Noord-Amerika dan ooit gedacht: 5,3% van Gen Z identificeert zich als non-binair

14 juli 2022 -

Nieuw onderzoek van Mastercard toont verbeterde genderacceptatie aan, hoewel 74% van de non-binaire personen te maken heeft gehad met fysiek of verbaal geweld

· Bijna de helft (49%) begrijpt het als mensen zich niet als man of vrouw willen identificeren. 
· Non-binaire personen voelen zich onveilig tijdens het uitgaan (63%), winkelen (59%) of zelfs in hun eigen huis (51%).
· Er zijn grote verschillen in acceptatie tussen landen: Nederland, Frankrijk, Italië, Spanje, België, Oostenrijk, Zweden en Portugal staan het meest positief tegenover non-binaire personen, terwijl dat in Tsjechië, Israël en Slowakije het minst het geval is.

Vandaag (14 juli) wordt op de Internationale Dag voor Non-binaire Mensen aandacht gevraagd voor de problemen waarmee non-binaire personen wereldwijd te maken hebben. Er is nog weinig data beschikbaar over de non-binaire gemeenschap, terwijl 5,3% van Gen Z* en 2,8% van de gehele bevolking zichzelf identificeert als non-binair. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door Motivaction in opdracht van Mastercard, gericht op ervaringen van non-binaire personen en de perceptie van de maatschappij ten opzichte van deze gemeenschap in 16 landen in Europa en Noord-Amerika**. Het onderzoek bouwt voort op de lancering van True Name™, een kaartfunctie waarmee mensen hun gekozen naam op hun betaalpas kunnen laten zetten in plaats van hun geboortenaam.
 
Sinds de lancering van True Name in de V.S. in 2019 gaat Mastercard de strijd aan tegen misrepresentatie. Door kaarthouders in staat te stellen hun gekozen naam op hun betaalpas te gebruiken, verlicht de kaartfunctie een belangrijk pijnpunt voor velen in de LGBTQIA+-gemeenschap. In mei 2021 werd True Name™ door bunq gelanceerd in 30 Europese landen, waaronder Nederland.

Negatieve ervaringen van non-binaire personen
Genderacceptatie wint langzaam terrein: bijna de helft (49%) van de ondervraagden geeft aan het te begrijpen als mensen zich niet als man of vrouw willen identificeren. Toch zijn we er nog niet: 74% van de non-binaire personen is wel eens gepest, gediscrimineerd of verbaal mishandeld. Non-binaire personen voelen zich onveilig in verschillende situaties, bijvoorbeeld tijdens het uitgaan (63%) of tijdens het winkelen (59%). Meer dan de helft (51%) van de niet-binaire mensen voelt zich zelfs onveilig in hun eigen huis. Ook geeft bijna de helft van de non-binaire personen (44%) aan depressieve gedachten te hebben.

Inclusiviteit binnen het bedrijfsleven
Erkenning van verschillende genderidentiteiten speelt ook een belangrijke rol in de bedrijfswereld. 57% van de ondervraagden vindt het belangrijk dat bedrijven en organisaties hen aanspreken op een manier die hun identiteit respecteert. Ook vindt twee derde (66%) het geen probleem als bedrijven hen op een genderneutrale manier aanspreken. In Nederland werkt 30% van de mensen het liefst voor een bedrijf waar non-binaire personen worden geaccepteerd.

Nederland een van de meest accepterende landen
Hoewel de acceptatie van non-binaire personen over het algemeen lijkt toe te nemen, is er een duidelijke tweedeling te zien tussen de 16 landen. Met name Frankrijk, Italië, Spanje, Nederland, België, Oostenrijk, Zweden en Portugal ondersteunen non-binaire mensen consequent in hun antwoorden. Tsjechië, Israël en Slowakije tonen echter consequent de laagste acceptatie van non-binaire mensen. Zo zegt 29% van de Slowaken er begrip voor te hebben als mensen zich niet als vrouw of man willen identificeren, tegenover maar liefst 60% van de Nederlanders. Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Polen, de VS en Canada laten uiteenlopende antwoorden zien op stellingen over non-binaire personen.

“Er is nog een lange weg te gaan op het gebied van acceptatie. Non-binaire personen voelen zich onveilig tijdens het winkelen, uitgaan en zelfs thuis,” zegt Jan-Willem van der Schoot van Mastercard. “Als bondgenoot van de LGBTQIA+-gemeenschap hebben we de kans om echte verandering teweeg te brengen die helpt bij het aanpakken van problemen, specifiek voor de non-binaire gemeenschap. True Name is een veelbelovende eerste stap om mensen in staat te stellen hun ware naam veilig, eenvoudig en met trots te gebruiken. Nu roepen we de industrie op om deze normen voor iedereen toe te passen.”

“Dit onderzoek onderstreept dat er nog veel werk is te verzetten voor de emancipatie van non-binaire mensen”, aldus Marie Ricardo, directeur van COC Nederland. “Er is meer dan ‘man’ en ‘vrouw’ en alle stereotype beelden die daarmee samenhangen. Het is belangrijk om daar bij stil te staan op deze Internationale Dag voor Non-binaire Mensen. Laten we samen werken aan een inclusieve maatschappij waarin plaats is voor iedereen.”

Categorie:
Algemeen, homepage, Veiligheid
Tags: