Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Meer rechten partners van gelijk geslacht in Europa

25 april 2017 -

De juridische erkenning van relaties van gelijk geslacht breidt zich uit over Europa. Partners van gelijk geslacht krijgen toegang tot meer en meer rechten – in meer en meer landen. Dat blijkt uit onderzoek van Leidse rechtswetenschappers en Franse demografen. Zij publiceren daarover vandaag een gedetailleerde databank en een vergelijkbare analyse.

Groeiende consensus

Binnen de Europese Unie (EU) zijn bijna alle landen het er nu over eens dat partners van gelijk geslacht juridische erkenning verdienen – in ieder geval als een van beide sterft of als er sprake is van ziekte, ongeluk of geweld. Een vergelijkbare grote meerderheid van EU-landen erkent nu het recht van partners van gelijk geslacht om samen in het hetzelfde land te leven.

Dat zijn de voornaamste resultaten van onderzoek onder leiding van Kees Waaldijk, hoogleraar comparative sexual orientation law aan de Universiteit Leiden. Ouderschapsrechten blijven echter controversiëler. Maar in een meerderheid van EU-landen kunnen kinderen inmiddels geadopteerd worden door de gelijkgeslachtelijke partner van hun moeder of vader.

Vooruitgang in grote delen van Europa

Partners van gelijk geslacht mogen nu een huwelijk of geregistreerd partnerschap aangaan in 21 van de 28 lidstaten van de EU (in 2005 waren dat er nog slechts 10). En dit geldt nu ook voor een meerderheid van de 47 landen van de Raad van Europa. Sinds kort bieden Griekenland en Italië paren van gelijk geslacht de mogelijkheid van partnerschapsregistratie, en hebben Ierland en Finland het huwelijk voor hen opengesteld.

Intussen werd adoptie door partners van gelijk geslacht ook mogelijk in Portugal en Oostenrijk. In Duitsland en Slovenië (en in iets mindere mate ook in Tsjechië) lijken de rechtsgevolgen van geregistreerd partnerschap steeds meer op die van het (hetero)huwelijk. En ook in Polen en Bulgarije beginnen paren van gelijk geslacht nu enige juridische erkenning te krijgen.

LawsAndFamilies Database

Dit alles en nog veel meer (zoals de geleidelijk groeiende erkenning van ongehuwd samenwonen van heteroparen) is nu gedocumenteerd in de LawsAndFamilies Database. Deze nieuwe, interactieve databank beslaat 60 juridische aspecten van huwelijk, partnerschap en samenwonen over de laatste 50 jaar, voor paren van gelijk en verschillend geslacht in meer dan 20 Europese landen.

De databank is in het leven geroepen door een team van rechtswetenschappers (onder leiding van Kees Waaldijk), samen met een team van demografen en sociologen (onder leiding van Marie Digoix verbonden aan INED in Parijs).

Een vergelijkende analyse van deze omvangrijke verzameling van gegevens wordt op dinsdag 25 april gepubliceerd onder de titel: More and more together – Legal family formats for same-sex and different-sex couples in European countries.

Demografen

Het Franse Instituut voor Demografie INED was verantwoordelijk voor de technische aspecten van dit door de EU gesubsidieerde project. Onderzoekers van INED (samen met collega’s uit Spanje en Italië) analyseerden bovendien een groot aantal interviews met partners van gelijk geslacht in vier landen, en statistische gegevens over huwelijken en partnerschapsregistraties in twaalf landen. Ook deze gegevens en analyses zijn nu voor iedereen toegankelijk in de LawsAndFamilies Database.

European courts

Prof. Kees Waaldijk concludeert: “Deze groeiende Europese consensus kan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens helpen om te beslissen welke rechten – minimaal – beschikbaar moeten komen voor partners van gelijk geslacht in elk van de 47 landen van de Raad van Europa. En het Hof van Justitie van de EU kan op deze onmiskenbare trend voortbouwen, door te oordelen dat alle 28 EU-landen nu homohuwelijken uit andere lidstaten moeten erkennen – in ieder geval wat betreft immigratie en vrij verkeer van personen.”

Presentatie op 25 april

De LawsAndFamilies Database wordt officieel gepresenteerd op dinsdag 25 april in Den Haag. Daar zal het rapport More and more together worden aangeboden aan Prof. Pearl Dykstra (Erasmus University Rotterdam), die vicevoorzitter is van de High Level Group of Scientific Advisors van de Europese Commissie.

De bijeenkomst vindt plaats in het Wijnhaven-gebouw van de Universiteit Leiden op Turfmarkt 99 in Den Haag. Welkom vanaf 16.30 uur – de presentatie begint om 17.15 uur.

[Bron: Universiteit Leiden – Foto: CC-Elvert Barnes]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

 

Categorie:
Algemeen, Internationaal
Tags:
, , , , , , ,