Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Mensenrechtencollege onderstreept noodzaak extra maatregelen voor LHBT-asielzoekers

10 februari 2016 -

Dit onderstreept de absolute noodzaak van extra maatregelen voor LHBT-asielzoekers in de noodopvang.” Dat stelt COC-voorzitter Tanja Ineke in een reactie op een woensdag verschenen rapport van het College voor de Rechten van de Mens over de noodopvang voor asielzoekers. Het COC roept staatssecretaris Klaas Dijkhoff opnieuw op om nu direct in actie te komen en de door het College aanbevolen maatregelen te treffen.

Het College beveelt onder meer aan dat er vertrouwenspersonen en klachtenfunctionarissen moeten komen in de noodopvanglocaties. Daar kunnen asielzoekers in vertrouwelijkheid hun zorgen bespreken en hun klachten indienden.

Aparte opvang

Ook moet het COA volgens het College voorzien in de specifieke opvangbehoeften van LHBT’s en andere kwetsbare groepen. Daarbij is aparte, andere opvang volgens het College ‘wel degelijk aangewezen.’ Het rapport noemt ‘safe houses’ voor LHBT’s als voorbeeld. Het College wijst op het mensenrecht op non-discriminatie en de Europese verplichting om aan kwetsbare personen geschikte opvang te bieden.

Dijkhoff, kom in actie!

Deze aanbevelingen van het College voor de Rechten van de Mens komen overeen met de voorstellen van COC Nederland voor veilige opvang van LHBT-asielzoekers. De belangenorganisatie roept staatssecretaris Dijkhoff opnieuw op om nu direct in actie te komen, door vertrouwenspersonen aan te stellen en safe houses in te richten voor LHBT-asielzoekers. Die oproep is ook neergelegd in een brief van het COC aan de Tweede Kamer, die op woensdag 10 februari met de regering spreekt over het LHBT-emancipatiebeleid.

Ter voorbereiding op het woensdag verschenen rapport bezocht het College voor de Rechten van de Mens samen met de Nationale ombudsman op 14 januari jl. de noodopvang in Heumensoord. Daar spraken zij onder meer met LHBT-asielzoekers en vertegenwoordigers van COC Nijmegen en COC Nederland.

‘Pesterijen, uitschelden, vernieling’

Het College stelt in het rapport: ‘dat LHBT-asielzoekers zich onveilig voelen in Heumensoord en nauwelijks op het kamp durven te verblijven. Er is dagelijks sprake van pesterijen, uitschelden, vernieling en diefstal.’ Volgens het College is er sprake is van ‘onvoldoende bescherming tegen discriminatie’ en moet er specifiek beleid komen voor de opvang van kwetsbare groepen zoals LHBT’s.

Het COC luidde op 22 oktober 2015 de noodklok over de situatie van LHBT-asielzoekers in de noodopvang. Velen van hen worden uitgescholden, gepest en bedreigd vanwege hun seksuele gerichtheid. COC Nijmegen maakte op 8 februari jl. bekend dat LHBT-asielzoekers in Heumensoord worden bedreigd. Zo vond een asielzoeker een briefje met kill gay bij zijn bed en trof een ander een mes aan dat in zijn matras was gestoken.

[Bron: COC NL, College voor de Rechten van de Mens – Foto Asielzoekers: CC-Directie Voorlichting]

Voor achtergrondinformatie zie:

Ontwikkelingen voor LHBT-asielzoekers in noodopvang

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

Categorie:
Algemeen, homepage
Tags:
, , , , , , , , ,