Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

‘Minister Dekker, ga direct aan de slag met meerouderschapswet!’

23 maart 2018 -

Ga direct aan de slag met het opstellen van een meerouderschapswet! Die oproep doet het COC op vrijdag 23 maart aan minister Sander Dekker (Rechtsbescherming). Dekker schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij het komend jaar alleen meer onderzoek naar meerouderschap zal laten doen. 

“Er is al genoeg onderzoek naar meerouderschap gedaan”, reageert COC-voorzitter Tanja Ineke. “We roepen minister Dekker op om vandaag nog aan de slag te gaan met het schrijven van een wet. Nóg een jaar uitstel is onverantwoord. Kinderen in meeroudergezinnen wachten al te lang op een goede meerouderschapswet.”

Het COC pleit al acht jaar voor een meerouderschapswet. Twee jaar geleden adviseerde ook de Staatscommissie Herijking Ouderschap om dit te regelen. Vorig jaar beloofde een grote Kamermeerderheid in COC’s Regenboog Stembusakkoord om snel voor een wet te zorgen.

De Staatscommissie Herijking Ouderschap noemt de zaken die minister Dekker nu wil laten onderzoeken ‘details’. Het is volgens het COC volstrekt onnodig om een jaar uit te trekken voor het uitzoeken van deze ‘details’. De belangenorganisatie roept de minister op om direct aan de slag te gaan met de wet en ondertussen eventuele laatste details uit te zoeken.

Steeds meer kinderen groeien op in een meeroudergezin, bijvoorbeeld bij een lesbisch paar dat een kind vanaf de geboorte opvoedt samen met een biman of een homopaar. Naar schatting van het COC gaat het om enkele duizenden gezinnen in Nederland. Het COC noemt het ‘pijnlijk en niet uit te leggen’ aan kinderen en ouders in deze gezinnen dat de wet nu net doet alsof er maar twee, in plaats van drie of vier ouders zijn. Ook leidt het gebrek aan een goede wet tot allerlei praktische problemen voor meeroudergezinnen.

Het COC pleit samen met Meer dan Gewenst voor een goede meerouderschapswet. Ook pleiten de organisaties samen voor een goede draagmoederschapsregeling.

Lesbisch ouderschap

Het COC roept minister Dekker verder op om direct aan de slag te gaan met volledige gelijkheid voor kinderen die opgroeien bij lesbische ouderparen. Een kind dat met hulp van een bekende zaaddonor wordt geboren bij een getrouwd hetero-echtpaar, heeft vanaf de geboorte direct van rechtswege twee ouders. Een kind dat met hulp van een bekende zaaddonor geboren wordt bij een getrouwd lesbisch echtpaar moet eerst worden erkend door de duomoeder. Het COC en de Staatscommissie Herijking Ouderschap pleiten voor gelijke behandeling. Op dit punt kondigt minister Dekker geen nader onderzoek aan; het kan dus direct in wetgeving worden omgezet.

[Bron: COC NL – Foto minister Dekker: Rijksoverheid.nl]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

Categorie:
Algemeen, homepage, Politiek
Tags:
, , , , , , , ,