Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Ministerie zoekt gesprek met kinderen uit regenbooggezinnen

4 maart 2017 -

Op 7 december jl. heeft de Staatscommissie Herijking Ouderschap het rapport ‘Kind en ouders in de 21ste eeuw’ uitgebracht. De minister van Veiligheid en Justitie heeft in reactie daarop aangegeven dat er (onder meer) bijeenkomsten met kinderen zullen worden georganiseerd om hun ervaringen te delen en hun mening over het rapport te vernemen.

Het ministerie gaat daarom praten met een aantal basisschoolklassen, maar organiseert ook twee kleinschalige bijeenkomsten specifiek met kinderen uit regenbooggezinnen. Daarbij gaat het met name om kinderen die uit eigen ervaring kunnen vertellen over hoe het is om op te groeien in een meeroudergezin of die zijn geboren dankzij de hulp van een draagmoeder.

Het ministerie is voor die bijeenkomsten op zoek naar kinderen van rond de 12-16 jaar (iets ouder of iets jonger kan in overleg ook) die het leuk zouden vinden om hier in groepsverband en onder begeleiding van een kundige gespreksleider hun mening over te geven.

In het gesprek met de kinderen wordt gevraagd iets te vertellen over het gezin waarin ze opgroeien. Daarbij gaat het om vragen zoals: Wie wonen er allemaal bij jou thuis? Wie zijn jouw ouders en wat zijn de belangrijkste dingen die ze voor jou doen? Over wat voor dingen praat je met je ouders? En wat vertel je tegen andere kinderen als ze je vragen uit wat voor een gezin je komt?

De informatie zal (anoniem) betrokken worden bij het beleidstraject dat loopt. De bijeenkomst zal op een zondag in maart of begin april plaatsvinden. Er zal een locatie gezocht worden in de nabijheid van de woonplaats van de deelnemers en reiskosten worden vergoed.

Wil je meer informatie en wil je kind hier (misschien) aan deelnemen, stuur dan een mail naar Sara Coster ([email protected]) van Meer dan Gewenst, zij zal dan contact met u opnemen.

[Bron: Meer dan Gewenst – Illustratie: cover rapport Staatscommissie]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

 

Categorie:
Algemeen
Tags:
, , , , , ,