Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Mosse-lezing ‘Voorbij de M/V-maatschappij?’ door Hedy d’Ancona

17 september 2015 -

Hedy d’Ancona houdt op woensdag 23 september de Mosse-lezing in Amsterdam. De lezing – getiteld ‘Voorbij de M/V-maatschappij?’ – wordt georganiseerd door IHILIA in samenwerking met de Stichting George Mosse Fonds.

Aktiegroep Man Vrouw Maatschappij, opgericht door Joke Kool-Smit en Hedy d’Ancona in 1968, stond aan de basis van de tweede feministische golf in Nederland. Daarin ging het in eerste instantie vooral om het bestrijden van de achterstelling van vrouwen. Zonder veel politiek rumoer kwam er in 1980 een Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen en begonnen vrouwen hun achterstanden in te lopen. Heel wat meer voeten in de aarde had de Algemene wet gelijke behandeling (1992-1994), waarin het niet alleen ging om seksediscriminatie maar ook om discriminatie op basis van, onder meer, ‘ras’ en ‘hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijk staat’.

Hedy d’Ancona, die als minister aan de wieg stond van de Awgb, blikt in de lezing Voorbij de M/V-maatschappij? terug op de manier waarop vrouwenemancipatie én LHBT-emancipatie vanaf de jaren zeventig onderwerp werden van overheidsbeleid. Maar ook blikt ze vooruit, en stelt kritische vragen. Leidt de voortdurende verfijning van het begrip ‘seksuele oriëntatie’, bijvoorbeeld, wel tot meer vrijheid? Wordt het niet tijd voor een grondige revisie van begrippen als gender?

Hedy d’Ancona (Den Haag, 1937) is sociaal-wetenschapper, politicus en feminist. Ze behoorde tot de oprichters van Man Vrouw Maatschappij (1968) en van het ‘radicaalfeministisch’ maandblad Opzij (1972), waarvan ze tot 1981 hoofdredacteur was. Na een loopbaan als wetenschappelijk onderzoeker ging ze de politiek in. Jarenlang was ze lid van de Eerste Kamer (PvdA) en van het Europees Parlement. Als staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (1981-82) en als minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (1989-94) was ze onder meer verantwoordelijk voor emancipatiebeleid. Ze is Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en Ridder in het Légion d’Honneur; verder ontving ze onder meer de Harriët Freezer-ring en de Aletta Jacobs-prijs.

 

George Mosse Fonds - logo kleinDe Mosse Lezing is een initiatief van de Stichting George Mosse Fonds ter bevordering van de studie van homo/lesbische geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. George L. Mosse (Berlijn 1918 – Madison 1999) was een bekende, liberale historicus van Duits-Joodse komaf die in 1988 als gasthoogleraar homostudies verbonden was aan de Universiteit van Amsterdam.

 

MOSSE-LEZING 2015 – Hedy d’Ancona – ‘Voorbij de M/V-maatschappij?’

Datum: woensdag 23 september 2015 – 17.30-19.30 uur

Locatie: Theater van ’t Woord – OBA, Oosterdokskade 143 te Amsterdam

Gratis entree – voor meer informatie, zie: Facebook-MosseFonds

Eerdere Mosse-lezingen werden gehouden door: Hafid Bouazza, Marjan Sax, Ruud Douma / Dolly Bellefleur, Bas Heijne, Maaike Meijer, Gerardjan Rijnders, Gerrit Komrij, Gloria Wekker, Stephan Sanders, M. Februari, Ted van Lieshout , Jet Bussemaker en Mohammed Benzakour.

[Bron: IHLIA – Foto Hedy d’Ancona: CC-PvdA]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

Categorie:
Algemeen
Tags:
, , ,