Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC

1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

MOVISIE – Handreiking ‘Eenzaamheid onder LHBT’s’

6 november 2015 -

Movisie heeft een nieuwe Handreiking LHBT-emancipatie uitgebracht, ditmaal over eenzaamheid. Met feiten, cijfers en een voorzet voor de aanpak van eenzaamheid onder LHBT’s. Zo’n handreiking is belangrijk, want LHBT’s lopen meer kans op eenzaamheid en de oorzaken van hun gevoelens van eenzaamheid zijn ook anders dan die van hetero’s.

Als je lesbisch, homo, bi of transgender (LHBT) bent, ben je ‘anders’ dan de meeste mensen. Je kunt je mede daardoor eenzaam voelen als je te maken krijgt met negatieve reacties, bang bent voor die reacties en weinig mensen kent die net als jij zijn.

Cijfers laten zien dat LHBT’s gemiddeld een groter risico lopen om zich eenzaam te voelen dan hetero’s. Er zijn tegelijkertijd grote verschillen binnen de LHBT-groep: onder meer jongeren, ouderen, transgenders en vluchtelingen lopen meer risico op eenzaamheid. Maar ook voor LHBT’s die opgroeien in een godsdienstige gemeenschap waarin LHBT-gevoelens taboe zijn, ligt eenzaamheid op de loer. Daarnaast zijn LHBT’s met een verstandelijke beperking een belangrijke risicogroep voor eenzaamheidsproblematiek.

In de handreiking worden vijf werkzame elementen genoemd die goed toepasbaar zijn om eenzaamheid onder LHBT’s te bestrijden:

  1. zorg voor een stevig sociaal netwerk;
  2. zorg dat de aanpak negatieve interpretaties en verwachtingen van sociale situaties doorbreekt – dat stimuleert weerbaarheid;
  3. stimuleer maatschappelijke participatie: belangeloze inzet voor anderen;
  4. zorg voor continuïteit – eenmalige actie draag niet bij aan blijvende verandering;
  5. betrek de specifieke LHBT-doelgroep bij het ontwikkelen van projecten die op hen gericht zijn.

De handreiking wordt afgesloten met tips voor gemeenten en voor sociale professionals of zorgverleners bij het verminderen van eenzaamheid onder LHBT’s.

De Movisie-handreiking ‘Eenzaamheid onder LHBT’s’ kan HIER gedownload worden.

[Bron/Illustratie: MOVISIE]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

 

Categorie:
Algemeen
Tags:
, , ,