Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar

2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Movisie handreiking ondersteuning LHBT-asielzoekers

10 december 2016 -

In een asielopvang lopen LHBT’s een groter risico om uitgesloten, bedreigd of mishandeld te worden. Hoe kunnen zij in de opvang goede zorg en ondersteuning krijgen van professionals en vrijwilligers? En wat kan de gemeente voor hen betekenen? Movisie geeft antwoord in een korte handreiking, gepubliceerd op 10 december ter gelegenheid van de VN-Dag van de Mensenrechten.

In veel landen is discriminatie en vervolging van LHBT’s aan de orde van de dag. In 77 landen is homoseksualiteit zelfs strafbaar. Om in veiligheid en vrijheid te kunnen leven, ontvluchten LHBT’s hun land. Maar veel asielzoekers en vluchtelingen houden hun seksuele of genderidentiteit voor zich uit angst dat ze gediscrimineerd worden. Ze leven met de vrees dat hun geheim ontdekt wordt en ervaren discriminatie in de opvang.

movisie-handreiking-lhbt-asielzoekers-en-vluchtelingen-10-december-2016-kleinJolanda Elferink (Movisie): “Het gevolg is dat veel LHBT-vluchtelingen zich in een sociaal isolement bevinden. Ze verlaten hun kamer of huis niet en ondernemen geen activiteiten die voor vluchtelingen georganiseerd worden. Met deze handreiking vragen wij op de Dag van de Mensenrechten aandacht voor deze kwetsbare groep vluchtelingen.”

In de handreiking komen vragen aan bod als ‘Wat draagt bij aan veilige opvang van LHBT’s?’, ‘Welke problemen ervaren LHBT-vluchtelingen?’ en ‘Draagt voorlichting bij aan de acceptatie van LHBT-vluchtelingen?’. Daarnaast worden tips op een rij gezet voor professionals en vrijwilligers, belangenorganisaties en gemeenten. Een tip voor gemeenten is bijvoorbeeld dat ze moeten zorgen voor onderling en ondersteunend contact.

Elferink: “LHBT’s komen meestal alleen naar Nederland en leven vaak geïsoleerd. Voor integratie in de samenleving is contact met anderen essentieel. De gemeente kan hierin een spilfunctie vervullen, bijvoorbeeld door samen te werken met de lokale COC-vereniging of andere ondersteuningsgroepen om LHBT-vluchtelingen wegwijs te maken in Nederland.”

Hoeveel LHBT’s jaarlijks asiel aanvragen in Nederland is onbekend. Wel is deze groep meer in beeld gekomen toen er door de oorlog in Syrië meer vluchtelingen naar Nederland kwamen. In asielzoekerscentra wonen mensen van verschillende nationaliteiten en levensovertuigingen dicht bij elkaar. Door de onveilige situatie van LHBT’s in sommige locaties zijn er proeven gedaan met overplaatsing of aparte opvang. Ook is er discussie over het straffen van daders versus het beschermen van slachtoffers. Tegelijkertijd vinden beleidsmakers, het COA en LHBT-vluchtelingen het belangrijk om de acceptatie van LHBT’s onder asielzoekers en vluchtelingen te vergroten. Aparte opvang draagt daar niet aan bij. Daarom wordt er ook ingezet op voorlichting over LHBT’s in de centra, gericht op de acceptatie van LHBT’s en waarden en normen in de Nederlandse samenleving. Het COA zet bovendien sinds kort vertrouwenspersonen voor LHBT’s in de opvang in.

De Movisie-handreiking LHBT-asielzoekers kan HIER gedownload worden.

[Bron/Illustratie: Movisie – Foto Asielzoekers: CC-Directie Voorlichting ministerie Veiligheid & Justitie]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

Categorie:
Algemeen
Tags:
, , , , , ,