Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Nietalleenanders.nl – activiteiten voor en door LHBT-jongeren

15 mei 2014 -

COC Nederland, Movisie en NJR lanceren Nietalleenanders.nl – de website waar LHBT-jongeren de activiteiten die in hun buurt voor en door LHBT-jongeren worden georganiseerd kunnen vinden. Ook kunnen zij op de website eigen activiteiten op de kaart zetten en informatie en tips vinden hoe zelf activiteiten georganiseerd kunnen worden. Zo zorgt de website er voor dat LHBT-jongeren zich niet alleen voelen, maar samen zichzelf kunnen zijn.

LHBT-jongeren zetten activiteiten op voor andere LHBT-jongeren: daar gaat het om bij het project ‘Niet alleen anders’. Want wie zelf jong is, weet vaak het beste wat voor soort activiteiten andere jongeren willen. Het doel is LHBT-jongeren ondersteunen en stimuleren in het organiseren van meer en betere onderlinge ontmoeting. De website Nietalleenanders.nl is er helemaal aan gewijd.

Ontmoeting is essentieel voor het geluk, voor de levenskwaliteit van LHBT-jongeren. Dat blijkt keer op keer uit onderzoek. Gevoelens van isolement (‘ik ken geen andere LHBT’ers’, ‘ik kan met niemand over mijn gevoelens praten’, ‘er is in mijn omgeving niets te doen voor LHBT’ers’) kunnen door ontmoeting uit beeld verdwijnen. De jongeren zijn dan niet meer ‘in hun eentje anders’. De jongeren die de organisatie van bijeenkomsten op hun schouders nemen, zijn zelf vaak al wat ouder: tussen de 18 en 25 jaar. Zij zijn meestal de spil waar de ontmoetingen om draaien. De leefwereld van iets jongere jongeren kennen ze goed uit hun persoonlijke geschiedenis. Daardoor weten ze als geen ander waar behoefte aan is.

Veel soorten ontmoetingen

Activiteiten voor LHBT-jongeren kunnen heel divers zijn. Samen naar de film of naar een feest gaan, zelf een feest organiseren, sporten of een thema-avond organiseren. En ontmoeting kan ook online ontstaan door bijvoorbeeld chatten of informatie uitwisselen. Vrijwel alles is mogelijk.

Een stappenplan bij het organiseren

Op de site nietalleenanders.nl is een stappenplan te vinden dat inzicht geeft in de aanpak van het organiseren van een ontmoeting of activiteit; van plan tot realisatie. Daar staat het antwoord op vragen als: hoe bouw je een netwerk op? Hoe schrijf je een projectplan? Hoe vraag je subsidie aan? Hoe betrek je vrijwilligers bij de uitvoering van je ideeën? En wat doe je als er problemen ontstaan? Ook zijn er tips te vinden voor verbeteringen als je al van start bent gegaan: hoe zorg je dat er meer mensen naar je activiteit toe komen? Hoe zorg je dat je activiteit veel mensen aanspreekt?

Ondersteuning door jongerenwerkers

Essentieel bij ‘Niet alleen anders’ is de gedachte: jongeren organiseren hun ontmoetingen zelf. Dat geeft een extra drive om er wat van te maken. Maar soms is er wel ondersteuning nodig. Jongerenwerkers (vrijwilligers en professionals) kunnen dan hun steun en expertise inbrengen. Zij geven bijvoorbeeld tips en adviezen en wijzen op goede voorbeelden. Ze  zorgen voor empowerment en ze brengen eventueel jongeren met elkaar in contact.

Extra activiteit: voorlichting geven

Bij ‘Niet alleen anders’ gaat het in de eerste plaats om ontmoeting. Maar jongeren die al wat verder zijn in het organiseren van activiteiten kunnen ook aan de sociale acceptatie van seksuele- en gender diversiteit werken. Op de site is daarom ook te vinden hoe je gespreksgroepen opzet of voorlichting geeft op scholen.

Landkaart: overzicht in één oogopslag

Wie iets voor LHBT-jongeren organiseert, kan dat bekendmaken via Nietalleenanders.nl. Daarop staat een landkaart, waarop je met een icoontje de plek en het type activiteit aangeeft (een bal betekent uiteraard: sport; een glas betekent: samen iets gaan drinken). Wie op het icoontje klikt, krijgt veel informatie, bijvoorbeeld over de leeftijdscategorie, over de manier waarop de activiteit is opgezet, over de pr. Wie in de eigen omgeving geen activiteiten vermeld ziet, kan nieuwe plannen voorleggen aan bestaande jongerengroepen in het land. Niemand hoeft er bij het organiseren alleen voor te staan.

Goede voorbeelden

Er bestaan al veel projecten ván LHBT-jongeren vóór LHBT-jongeren. Elk van die projecten kan voor een nieuwe initiatiefnemer een good practice zijn. Een paar voorbeelden. Bij Transgender-organisatie Transvisie is de groep ‘Jongeren+’ van start gegaan. In Zeeland is sinds kort de ‘LHBT-jongerengroep Zeeland’ actief, opgezet met hulp van het anti-discriminatiebureau. Het is de eerste activiteit voor LHBT-jongeren in deze provincie.

‘Zo raakt de landkaart langzamerhand meer ingevuld,’ zegt Hanneke Felten, projectleider van ‘Niet alleen anders’ bij MOVISIE. ‘We willen dat er niet alleen in de Randstad, maar verspreid over het hele land meer jongerengroepen ontstaan. Dat is de achterliggende gedachte van “Niet alleen anders”. Geen witte plekken meer op de kaart, maar wel roze plekken.’

IDAHOT

De website wordt gelanceerd aan de vooravond van de Internationale Dag tegen Homo/Transfobie (IDAHOT) op 17 mei en is mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW.

[Bron/Illustratie: Nietalleenanders.nl]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

Categorie:
Algemeen, homepage
Tags:
, , , , , ,