Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school

2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Nieuwe gids voor roze beleid in gemeenten

12 december 2014 -

De ontwikkeling van lokaal beleid voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) verbetert snel. Veiligheid, onderwijs en jeugd en oudere LHBT’s zijn de speerpunten van de meeste van de ruim 40 gemeenten die deelnemen aan een vierjarig Lokaal LHBT-beleid programma van het Ministerie van OCW. Deze ‘koploper-gemeenten ‘scoren’ beter dan andere gemeenten. Maar door de huidige decentralisaties blijft de aandacht voor kwetsbare groepen hard nodig. Dit blijkt uit de Roze Gemeentegids 2014-2015, die gepresenteerd wordt op vrijdag 12 december tijdens de Slotconferentie Lokaal LHBT-beleid.  

Wat doen Nederlandse gemeenten aan de emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders, oftewel LHBT’s? En wat is de relatie van lokaal LHBT-beleid met de drie decentralisaties: AWBZ-Wmo, Jeugdzorg en de Participatiewet?  Zeker in vele kleinere steden is de afgelopen jaren het beleid voor de LHBT-groep geïntensiveerd en verbreed. Enschede bijvoorbeeld legde de afgelopen jaren het accent op onderwijs, sport en ouderen. Een voorbeeld is de campagne: ‘Zet jij niemand buitenspel? Met dit soort activiteiten probeert de gemeente duurzame resultaten te bereiken, die nog vele jaren zichtbaar zijn.

Succesvol beleid

De afgelopen jaren  hebben steeds meer gemeenten zich aangesloten bij het Lokaal LHBT-beleid programma van het Ministerie van OCW. Uit een nieuwe survey door Movisie onder alle Nederlandse gemeenten blijkt hoe succesvol dit beleid geweest is. De resultaten staan in de Roze Gemeentegids 2014-2015. Op vrijwel alle terreinen van lokaal LHBT-beleid scoren de ‘koplopergemeenten’, dat zijn de gemeenten die aan het programma meedoen, aanzienlijk beter dan de gemeenten die niet aan het programma hebben deelgenomen. Deze koplopergemeenten hebben vaker een beleidsplan LHBT met verschillende speerpunten. Ze betrekken hun burgers vaker bij de vormgeving en uitvoering van het LHBT-beleid. Gemeenten die niet aan het programma meewerken, blijken alleen die taken uit te voeren die door het rijk verplicht zijn, bijvoorbeeld om voorlichting op scholen te geven en een goede toegang tot een anti-discriminatievoorziening te regelen.

MOVISIE - De Roze Gemeentegids 2014-2015 cover kleinTransities

De Roze Gemeentegids gaat in op de vraag hoe de gemeente in het kader van de burgerparticipatie de contacten met LHBT-burgers zinvol kan vormgeven. Na de transities moet de gemeente maatwerk gaan leveren voor deze groep en de gemeente moet ook algemene voorzieningen op hen aansluiten. In het kader hiervan besteedt de gids aandacht aan verschillende manieren van monitoring. Zo kan relevante beleidsinformatie over LHBT’s verkregen worden. Daarnaast besteedt de gids veel aandacht aan het belang van een meer regionale samenwerking tussen gemeenten op dit terrein. Gemeenten kunnen kennis en trajecten op het gebied van zorg en welzijn beter gezamenlijk ontwikkelen, waarbij grotere en kleinere gemeenten efficiënter kunnen samenwerken.

De Movisie-publicatie ‘Roze Gemeentegids 2014-2014. Beleid voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders’ is geschreven door Judith Schuyf, Els Meijsen en Bard Briels.

Verkoopprijs € 12,50. U kunt de gids bestellen via Movisie.nl of daar gratis downloaden.

[Bron/Illustraties: Movisie]

Zie ook: Gemeente.nu – Homobeleid moet op de agenda blijven

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorie:
Algemeen
Tags:
, , , , ,