Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Nieuwe locatie Haags Homomonument

18 februari 2015 -

Er is een nieuwe locatie gevonden voor het Haagse Internationale Homomonument. Op aandringen van COC Haaglanden en met inspanning van D66 en VVD krijgt het monument een prominente plek bij de Koekamp in de buurt van het Centraal Station.

Het Haagse Internationale Homomonument staat nu nog bij de openbare toiletten bij de keerlus voor Madurodam. Vanuit COC Haaglanden was daarom aan de gemeente gevraagd het monument een respectvollere locatie te geven.

De groenstrook bij de Koekamp – tussen de Koningskade en de Prinsessegracht, tegenover de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten – is volgens D66, VVD en COC een locatie die recht doet aan dit belangrijke monument. Dat kan niet gezegd worden van de huidige locatie bij de openbare toiletten bij de keerlus voor Madurodam.

Homomonument Den Haag - CC-Wikifrits KLEIN“De huidige locatie doet geen recht aan het monument. COC steunden we dus volledig in hun vraag”, zegt VVD-raadslid Arjen Lakerveld. “Dat de verplaatsing nu daadwerkelijk gaat gebeuren, is goed nieuws en niet alleen omdat het een geografische verbetering is. Het Internationale Homomonument representeert een belangrijke boodschap, namelijk dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn in het openbaar. Door dit monument zichtbaarder te maken, wordt de boodschap dat automatisch ook.”

D66 en VVD zijn verheugd over de nieuwe locatie, die na een lange zoektocht in goed overleg met COC Haaglanden is gevonden.

“Op deze locatie is het monument goed bereikbaar en staat het goed in het zicht. Dit is een eerbiedwaardige plek om een krans te leggen bij de 4 mei herdenkingen, in tegenstelling tot de huidige locatie. Bovendien heeft Den Haag als internationale Stad van Vrede en Recht een voortrekkersrol te vervullen op het gebied van LHBT-emancipatie”, zegt het Haagse D66-raadslid Kim Waanders.

[Bron: D66 & VVD Den Haag]

Foto’s Internationaal Homomonument Den Haag:

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

 

Categorie:
Algemeen
Tags:
, , ,