Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

‘OnBIkend maakt onBImind’, blijkt uit onderzoek AmsterdamPinkPanel

8 oktober 2014 -

Binnen de LHBT-gemeenschap is acceptatie van biseksuelen nog geen vanzelfsprekendheid. Onderzoek gedaan door het AmsterdamPinkPanel (APP) laat zien dat 40 procent van de gemeenschap geen biseksuele vrouw of man als partner wil.

Coming Out Dag

“Het is goed dat het COC via de jaarlijkse Coming Out Dag op 10 oktober aandacht vraagt voor de sociale acceptatie van biseksuelen”, aldus Peter de Ruijter, ad interim-voorzitter van COC Amsterdam. “Er blijkt uit ons onderzoek dat er binnen de LH(B)T-gemeenschap nog steeds vooroordelen bestaan ten aanzien van biseksualiteit”, zo geeft De Ruijter aan. Het onderzoek, gedaan door het AmsterdamPinkPanel van COC Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam, laat zien dat een kwart van de respondenten geen date met een biseksuele vrouw of man wil. Bijna 40 procent wil geen relatie met een biseksueel.

COD 2014 Maria van OostenOmgeving

Ook in de directe omgeving van de biseksuele vrouw of man is acceptatie geen vanzelfsprekendheid. Zo geeft 65 procent aan wel eens negatief te zijn bejegend vanwege haar of zijn biseksualiteit. Het overgrote deel van de negatieve uitingen wordt gedaan door heteroseksuele mannen.

Positief

Biseksuelen zélf schatten de mate van hun sociale acceptatie positief in. Meer dan driekwart van de ondervraagde biseksuelen is tevreden, tot zeer tevreden, over de kwaliteit van haar of zijn leven. 70 procent van de respondenten geeft aan dat het goed zou zijn als er meer aandacht komt voor biseksualiteit en de emancipatie van biseksuelen. “Laat Coming Out Dag 2014 hiervoor het daverende startschot zijn!”, aldus De Ruijter.

Voor meer informatie – zie het FACTSHEET ONDERZOEK BISEKSUALITEIT van het AmstedamPinkPanel.

[Bron: AmsterdamPinkPanel/COC Amsterdam – Foto Biseksualiteit Vlag: CC-Peter Salanki]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

Categorie:
Algemeen
Tags:
, ,