Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Onderzoek: GSA-aanpak op scholen werkt!

2 augustus 2018 -

Uit donderdag gepubliceerd onderzoek van Movisie en Universiteit van Amsterdam blijkt dat deelname aan een Gender & Sexuality Alliance (GSA) de positie van LHBT-leerlingen op vmbo scholen aanzienlijk verbetert. Leerlingen in een GSA zitten beter in hun vel en kunnen beter omgaan met eventuele negatieve reacties van anderen. Het COC is blij met de onderzoeksresultaten.

GSA’s zijn clubjes van LHBTI-leerlingen en bondgenten die zich met steun van het COC inzetten voor een school waar mensen zich vrij voelen om te zijn wie ze zijn, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit of geslachtskenmerken. Volgens het Movisie-onderzoek ervaren vmbo-leerlingen die LHBT zijn in een GSA meer steun van andere leerlingen en docenten, krijgen ze meer zelfvertrouwen en sluiten ze meer vriendschappen. Er zijn GSA’s op ongeveer 80 procent van de middelbare scholen in Nederland.

Blij

Het COC is blij met het onderzoek: “Na veel Amerikaans onderzoek is nu ook voor Nederland bewezen: GSA’s verbeteren het leven van LHBT-jongeren!”, zegt projectleider Geert-Jan Edelenbosch van COC Nederland.

Van alle schooltypen hebben krijgen jongeren in het vmbo het meest te maken met negatieve reacties op hun identiteit (SCP 2010). In het vmbo gaat het om 67 procent van de jongeren, in het havo/vwo is dat 57 procent en op hbo en universiteit 49 procent. Denk hierbij aan pesten, uitsluiting en geweld.

Movisie en de Universiteit van Amsterdam onderzochten afgelopen jaar de ervaringen van LHBT-leerlingen op het vmbo met de GSA. De GSA blijkt hen veel op te leveren: ze ervaren meer steun van andere leerlingen waardoor hun zelfvertrouwen groeit en ze beter weten wie ze zijn. Ook ontstaan er nieuwe vriendschappen. Dat is belangrijk, want uit de kast komen op school betekent nog vaak het verlies van vrienden. De onderzoekers verwachten dat de GSA’s een bijdrage leveren aan het verminderen van ‘minderheidsstress’ onder LHBT-jongeren op het vmbo.

Geert-Jan Edelenbosch: “Jonge LHBTI-personen hebben behoefte aan contact met anderen die net zo zijn als zij, aan steun, zelfvertrouwen en de mogelijkheid om hun eigen identiteit te exploreren. Dat blijkt nu precies te zijn wat de GSA hen oplevert. De mogelijkheid om jezelf in vrijheid als individu te ontwikkelen moet geborgd zijn in een (school)omgeving die veilig is voor álle leerlingen, ook LHBTI-leerlingen. Dit onderzoek laat wat ons betreft zien dat alle scholen een GSA nodig hebben.”

Een GSA is een groep scholieren die vindt dat iedereen op hun school vrij moet hebben om te zijn wie ze zijn, zonder zich te hoeven schamen of te verantwoorden. Ze bedenken zelf acties, voeren die uit en doen mee aan nationale acties zoals Paarse Vrijdag. COC ondersteunt de GSA’s met materiaal, gezamenlijke actiedagen en advies. Meer informatie op www.gsanetwerk.nl.

Het rapport ‘Samen sterk met een GSA’ van Movisie en UvA is vanaf 2 augustus te lezen op de website van Movisie.

[Bron: COC NL-Movisie – Foto Koningin Máxima bezocht in november de GSA van het Hofstad Lyceum in Den Haag: (c) Geert van Tol Fotografie]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

Categorie:
Algemeen, homepage, Jong & school
Tags:
, , , , , , , , , , , , , , , , ,