Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Ontslagen Haagse weigerambtenaar krijgt baan niet terug

23 oktober 2013 -

De Haagse weigerambtenaar Wim Pijl krijgt zijn baan als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand niet terug. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald.  Pijl had hiervoor een rechtszaak aangespannen tegen de gemeente Den Haag. De gemeente had hem in 2011 ontslagen uit die functie omdat hij weigerde huwelijken van paren van gelijk geslacht te sluiten. Pijl gaat tegen het vonnis in hoger beroep.

Het ontslagbesluit voor de weigerambtenaar is volgens de rechtbank gerechtvaardigd. De Haagse gemeenteraad heeft in 2007 vastgesteld dat de gemeente geen gewetensbezwaarde ambtenaren van de burgerlijke stand zou aanstellen. Den Haag wil daarnaast mensen in dienst die actief uitdragen dat niet gediscrimineerd wordt op basis van seksuele voorkeur. De gemeente Den Haag heeft daarom de balans in het nadeel van Pijl laten doorslaan.

De rechtbank stelt dat in deze kwestie sprake is van botsende grondrechten die tegen elkaar moeten worden afgewogen: de godsdienstvrijheid en vrijheid van meningsuiting van Pijl tegenover het recht van paren van gelijk geslacht om te trouwen en daarbij niet te worden gediscrimineerd. Uitgangspunt is dat gemeenten zelf mogen bepalen hoe zij omgaan met weigerambtenaren. De gemeenten mogen dus zelf de verschillende grondrechten tegen elkaar afwegen. De afweging die Den Haag heeft gemaakt kan volgens de rechtbank door de beugel.

Pijl beweert dat hij bij zijn benoeming niet op de hoogte was van het gemeentelijk beleid. De rechtbank vindt dit niet aannemelijk. Hij nam zelf als toenmalig raadslid in 2007 actief deel aan het debat over weigerambtenaren. Hij werd na het einde van zijn raadslidmaatschap benoemd als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Daarvoor was Pijl al actief als trouwambtenaar, maar dat maakt volgens de rechtbank niet uit.

De Haagse wethouder Van Engelshoven is tevreden over het vonnis van de rechtbank. “Die bevestigt een belangrijke verworvenheid in onze samenleving: mensen van hetzelfde geslacht hebben het recht met elkaar in het huwelijk te treden. De gemeente Den Haag staat daarvoor garant en verlangt eenzelfde houding van ambtenaren van de burgerlijke stand. We zijn blij dat de rechtbank onze principiële houding steunt.”

Wim Pijl gaat het vonnis van de rechtbank aanvechten bij de Centrale Raad van Beroep.

Zie HIER voor het vonnis van de rechtbank in Den Haag.

[Bron: Rechtspraak.nl – Foto Trouwzaal]

 

 

 

Categorie:
Algemeen
Tags:
, ,