Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Open brief aan politiek: bescherm en versterk persoonlijke rechten en vrijheden

20 mei 2021 -

Samen met 15 andere maatschappelijke organisaties roepen we vandaag de politiek op: waarborg én versterk persoonlijke vrijheden in het regeerakkoord. In zowel nationaal als internationaal beleid.

Nederland is een land met een traditie van vrijheden. Vrijheid van godsdienst, vrijheid van organisatie, vrijheid om zelf keuzes te maken in relaties, in onderwijs, persoonlijke ontwikkeling, seksualiteit en uiteindelijk ook in hoe we willen sterven. Deze rechten waren niet altijd vanzelfsprekend en zijn vaak na lange strijd verkregen.

Samen met 15 andere maatschappelijke organisaties doen we in een open brief een dringend beroep op alle politieke partijen én de informateur om deze persoonlijke vrijheden bij de vorming van een nieuw kabinet te beschermen en te versterken.

Meer tegendruk

Verworven vrijheden krijgen in Nederland steeds meer tegendruk, niet alleen verbaal, maar steeds vaker ook in de vorm van intimidatie van vrouwen bij abortusklinieken en geweld tegen LHBTI-personen. Buiten Nederland groeit deze tegendruk ook. Zoals de recente LHBTI-vrije zones in Polen en het vervolgen van klanten van sekswerkers in Frankrijk, maar ook nieuwe wetgeving in Oeganda die LHBTI-relaties en mensen met hiv strafbaar maken. Uitsluiten en criminaliseren van groepen mensen heeft directe gevolgen voor de wereldwijde aidsbestrijding. In elke vrije en democratische samenleving worden de persoonlijke vrijheden van álle burgers beschermd, dus ook die van minderheden.

Klemmend beroep op VVD en D66

In de brief doen we een klemmend beroep op de partijen die nu gaan onderhandelen over een nieuw kabinet om de persoonlijke vrijheden te bewaken en te versterken daar waar de samenleving dit vraagt. We richten ons in het bijzonder tot VVD en D66 omdat deze partijen de grootste zijn geworden en met de motie Kaag het voortouw hebben genomen in de formatie. Beide partijen kennen een lange traditie in het verdedigen van persoonlijke vrijheden.

We vragen de gelijkwaardigheid van mensen ongeacht genderidentiteit of seksuele oriëntatie te waarborgen en deze rechten ook vast te leggen in wetten; we vragen de verdraagzaamheid richting andersdenkenden of –gelovigen te bevorderen en seksuele en reproductieve rechten te respecteren; stoppen met pogingen om sekswerk te criminaliseren en de vrijheid om te beschikken over het eigen levenseinde niet aan te tasten.

Brede steun in Nederland

Een grote meerderheid van de Nederlanders steunt deze persoonlijke vrijheden, zo blijkt uit eerder onderzoek. 82% van de mensen die de Kieswijzer hebben ingevuld is voorstander van een wet voltooid leven; 92% van alle Nederlanders vindt dat homoseksuele mannen en lesbische vrouwen hun leven moeten kunnen leiden zoals zij dat willen en slechts een zeer kleine minderheid zou een vriendschap verbreken met een goede vriend (5%) of vriendin (6%) als deze het lichaam wil laten aanpassen van man naar vrouw of omgekeerd (Sociaal en Cultureel Planbureau, 2018); 74% is van mening dat het mogelijk moet zijn om een abortus uit te laten voeren (SCP, 2017).

Lees de open brief hier. Deze is ondertekend door:

Aidsfonds-Soa Aids Nederland, CHOICE for Youth and Sexuality, COC Nederland, Humanistisch Verbond, SekswerkExpertise, Vereniging Vrouw & Recht, Bureau Clara Wichmann, NVVE-Nederlandse Vereniging voor een vrijwillig levenseinde, Rutgers, Transgender Netwerk Nederland, Hivos, Netwerk VN-Vrouwenverdrag, Stichting NNID-Nederlandse organisatie voor seksediversiteit, WO=MEN, Nederlandse Vrouwen Raad, de Bovengrondse.

Categorie:
Algemeen, homepage
Tags: