Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Oproep openstelling huwelijk Caribisch Nederland

21 juli 2015 -

LHBTI*-organisaties op Curaçao, Aruba en Sint Maarten hebben in een gezamenlijke verklaring de parlementsleden, regeringen en gemeenschapsleiders van hun eilanden opgeroepen het burgerlijk huwelijk open te stellen voor paren van gelijk geslacht. De LHBTI-organisaties zijn partners van COC Nederland in het Pink Orange Alliance-project.

De LHBTI-organisaties FOKO (Curaçao), ALFA (Aruba) en SAFE (Sint Maarten) stellen in hun gezamenlijke verklaring dat de openstelling van het burgerlijk huwelijk de enige acceptabele uitkomst van de strijd voor gelijkberechtiging van LHBTI’s is op de zogenaamde CAS-eilanden (Curaçao, Aruba, Sint Maarten) binnen het Koninkrijk der Nederlanden.

De organisaties stellen dat de strijd voor LHBTI-gelijkberechtiging verbonden is met de strijd tegen slavernij en gedwongen arbeid, kolonialisme en racisme en de strijd voor gelijke rechten voor vrouwen. “LHBTI-rechten zijn mensenrechten en het recht om te trouwen is een onderdeel van de universele mensenrechten.” De organisatie verwijzen daarbij nadrukkelijk naar het vonnis van het Amerikaanse federale Hooggerechtshof dat eind vorige maand het huwelijk openstelde voor paren van gelijk geslacht.

In de verklaring wordt er op gewezen dat het huwelijksideaal – het in liefde en verantwoordelijkheid voor elkaar samenleven – universeel is en door elk individu gedeeld wordt. Maar voor LHBTI’s op de CAS-eilanden ontbreekt de wettelijke mogelijkheid om hun relaties wettelijk te laten erkennen en beschermen, terwijl dat inmiddels wel mogelijk is in andere delen van het Koninkrijk.

De organisaties wijzen er op dat deze oproep de diepste wensen en verlangens uitdrukt van de LHBTI-gemeenschap op de CAS-eilanden. “Dat weerspreekt het vaak gebruikte argument dat de openstelling van het huwelijk onze eilanden wordt opgedrongen door Nederland.” De openstelling van het huwelijk kan volgens de organisaties ook niet uitgesteld worden omdat de samenleving op de eilanden daar ‘nog niet klaar’ voor is. Het gaat er ook niet om kerken te dwingen om het huwelijk voor paren van gelijk geslacht te erkennen – er wordt immers gevraagd om de openstelling van het burgerlijk huwelijk.

PrintDe LHBTI-organisaties ALFA (Aruba), FOKO (Curaçao) en SAFE (Sint Maarten) zijn partnerorganisaties van COC Nederland in het Pink Orange Alliance-project. In dat project ondersteunt het COC de lokale organisaties met het versterken van de LHBT-gemeenschap en de eigen organisatie, het vormen van allianties met strategische partners en het gezamenlijk optrekken wanneer dat strategisch van belang is. Deze gezamenlijke oproep is een mooi voorbeeld van dat laatste punt. April jl. bood Pink Orange Alliance een wensenpakket aan voor LHBTI-beleid aan de gevolmachtigde ministers van Curaçao en Sint Maarten.

Tijdens de komende Canal Parade varen ALFA, FOKO en SAFE samen in de Koninkrijksboot. COC Nederland steunt dat initiatief en heeft daaraan financieel een bijdragen gegeven.

[Bron: Pink Orange Project]

*LHBTI = lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekse-conditie

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

Categorie:
Algemeen
Tags:
, , , , , , ,