Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

OPROEP voor deelname aan onderzoek discriminatie personeelsbeleid van de overheid 1945-1971

24 februari 2020 -

Het Verwey-Jonker Instituut doet historisch onderzoek naar de wijze waarop de overheid in haar rol als werkgever omging met homoseksualiteit in de periode 1945-1971. Het onderzoek dient uit te wijzen of er sprake is geweest van discriminatie op brede schaal bij gemeenten, ministeries en arbeidsbureaus op grond van seksuele voorkeur. COC Nederland roept mensen die weet hebben van deze institutionele discriminatie op aan dit wetenschappelijk onderzoek deel te nemen.

In 2017 werden bekend dat het Amsterdamse Stadsarchief lijsten heeft gevonden met namen van sollicitanten die tussen 1950 en 1958 zijn afgewezen voor een baan als ambtenaar omdat ze homoseksueel zouden zijn. Sindsdien wil het COC dat de overheid uitzoekt of zulke ‘homolijsten’ op meer plekken voorkwamen, of er nog gedupeerden in leven zijn en of zij mogelijk een vorm van genoegdoening willen.

Na een vooronderzoek hebben minister Kajsa Ollogren (Binnenlandse Zaken) en haar collega Ingrid van Engelshoven (OCW-Emancipatie) opdracht gegeven voor een ‘onafhankelijk verdiepend wetenschappelijk, historisch onderzoek van empirische aard’. Dat onderzoek moet vast stellen ‘of en in welke mate overheden als werkgever bij het aannemen, de bevordering en het ontslag van personeel onderscheid maakten op grond van homoseksuele geaardheid en binnen welke context dit gebeurde’.

Voor de uitvoering van dit wetenschappelijk onderzoek is het van belang dat de onderzoekers met zoveel mogelijk betrokkenen (m/v) in contact komen.

Bent u homoseksueel, biseksueel of lesbisch? En werkte u als ambtenaar bij een gemeente, een ministerie, een agentschap van de overheid of op een arbeidsbureau in de periode 1945-1971? Of heeft u destijds voor zo’n positie gesolliciteerd?

Dan willen de onderzoekers graag met u in gesprek over uw ervaringen met personeelsbeleid en omgang met homoseksualiteit. Hebt u het gevoel dat u in uw carrière bent benadeeld vanwege uw (vermeende) seksuele voorkeur? Vooral uw ervaringen met personeelsselectie, carrièreperspectief, pensioen en ontslag hebben onze belangstelling.

Ook zijn de onderzoekers op zoek naar ambtenaren die hebben gewerkt op de afdeling personeelszaken van de overheid (rijk, gemeenten et cetera) tussen 1945 en 1971.

Bent u een (oud)-ambtenaar van een gemeente of ministerie en weet u iets over de omgang met homoseksueel en lesbisch personeel in de jaren vijftig of zestig?

Of bent u oud-lid van de homo/lesbische groep van de Abvakabo? En wilt u selectie- en personeelsbeleid in het algemeen en de rol van homoseksualiteit daarin bespreken? Ook dan komen de onderzoekers graag met u in contact.

Wilt u uw verhaal vertellen, vertrouwelijk, zonder verplichtingen en indien gewenst anoniem?

Stuur dan een mail naar [email protected]
Of bel met Tara Jibodh: 06-34738648 bij het Verwey-Jonker Instituut.

De onderzoekers voeren een verkennend en persoonlijk gesprek met u. U beslist daarna zelf of u uw gegevens geanonimiseerd beschikbaar stelt voor het onderzoek.

De verdiepende interviews worden bij voorkeur in Utrecht op het Verwey-Jonker Instituut gehouden. Reiskosten worden vergoed. De onderzoekers bepalen met wie verdiepende interviews gehouden zullen worden.

Wilt u meer informatie over het onderzoek: neem dan contact op met dr. Marian van der Klein via [email protected]

Dit onderzoek is in opdracht van de ministeries van Binnenlandse Zaken en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

[Bron: Verweij-Jonker Instituut – Foto Archief: CC-Wikepedia]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

Categorie:
Algemeen
Tags:
, , , , , ,