Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

OUTtv-peiling: GroenLinks blijft favoriet onder LHBT+’ers

16 maart 2021 -

Volgens de vierjaarlijkse peiling van de gay lifestylezender OUTtv onder ruim 1500 respondenten is GroenLinks de favoriet binnen de LHBT+-gemeenschap. Bijna 25% van de respondenten zegt woensdag voor de partij van lijsttrekker Jesse Klaver te gaan stemmen, ongeveer evenveel als in 2017. Opvallend is een relatief hoge aanhang voor nieuwkomers Volt en BIJ1, zij kunnen volgens de OUTtv-peiling elk rekenen op ruim 6% van de stemmen. 

Aarzel je zelf nog over wat je gaat stemmen en vind je LHBTI-kwesties belangrijk? Check dan Rainbowvote, COC’s kieswijzer voor de regenbooggemeenschap.

Volgens OUTtv is het verschil met de stem van de LHBT+-gemeenschap bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen in 2017 gering. Het grootste verschil is dat de PVV, die vorige keer op de vierde plek eindigde met 13,9%, ver uit de top 5 is verdwenen (nu 3,1%). D66 verliest iets en komt op 14% (2017; 19,3%). Ook de positie van andere partijen is binnen de foutmarge bijna onveranderd gebleven: VVD 10,5% (was 13,9%), SP (9,3%, was 6,4%) en PvdA (7%, was 6,4%).

Enthousiasme voor nieuwkomers VOLT en BIJ1

De twee opmerkelijke nieuwkomers zijn Volt en BIJ1. Zij steken in de OUTtv poll ver boven partijen als Partij voor de Dieren, CDA en de PVV uit. Beide partijen sluiten zich net achter de top 5 aan, met elk ruim 6% van de stemmen. Vooral mensen die in 2017 D66 stemden, gaan volgens de poll nu opvallend vaak op VOLT stemmen.


De invloed van LHBT+-thematiek op het stemgedrag is prominent

Maar liefst 87% van de respondenten gaf aan dat LHBT+-kwesties een belangrijke tot zeer belangrijke rol spelen bij het kiezen van een partij tijdens de verkiezingen. Dit tegenover minder dan 1% die LHBT+-thematiek als onbelangrijk bestempelde.

Drie LHBT+-kwesties in het bijzonder steken volgens de OUTtv-poll ver boven de rest uit. ‘Het afschaffen van anti-homo regelgeving op scholen met bijzonder onderwijs (ook al zijn deze gebaseerd op geloof)’ werd door 95% van de stemmen aangemerkt als belangrijk of erg belangrijk.

Dat dit onderwerp voor veel mensen prioriteit heeft, is niet geheel onverwachts. Afgelopen november kwam Minister Slob (ChristenUnie) uitgebreid in het nieuws naar aanleiding van controversiële uitspraken. Hij beriep zich in een debat op de vrijheid van onderwijs en godsdienst en stelde aanvankelijk dat religieuze scholen het recht hebben om ouders in een verklaring afstand te laten nemen van homoseksualiteit. De minister kwam daar later op terug. De discussie ontstond na een oproep van het COC om bij wet een einde te maken aan de afwijzing van LHBTI’s door scholen.

Van de ondervraagden gaf 93% aan het verbieden van ‘conversietherapie’ tevens een belangrijk politiek agendapunt te vinden. Ook het opnemen van meer hate-speechpreventie en LHBT+-voorlichting in het vaste curriculum op de basisschool kreeg veel steun (89%).

Klimaat blijkt topprioriteit voor alle leeftijdsgroepen

OUTtv vroeg ook naar niet-LHBTI gerelateerde kwesties. Een ruime 81% van de ondervraagden noteerde het aanpakken van klimaatverandering als een belangrijk onderwerp. Ook vindt een grote meerderheid dat zorgverleners met spoed een structureel hogere beloning moeten ontvangen (74%). 

LHBT+-gemeenschap verdeeld over COVID-beleid

Dat de coronapandemie (en het beleid daarover vanuit de Tweede Kamer) invloed zal hebben op het stemgedrag lijkt voor de hand liggend, zo schrijft OUTtv. Toch geeft maar zo’n 16% aan dat dit het geval is. Over veel coronagerelateerde stellingen lijken de respondenten verdeeld. 42% zegt tevreden te zijn met hoe het kabinet het coronabeleid invult en uitvoert, terwijl 33% ontevreden is. 42% vond dat de maatregelen niet op tijd werden ingevoerd (tegenover 29% die dit wel vond). Het investeren in ic-bedden zodat operaties door kunnen gaan, óók tijdens een pandemie, werd door 85% genoemd als topprioriteit.

In het programma ‘OUTtv Kiest’ informeert de tv-zender kijkers op dinsdagavond 13 maart om 21:30 uur over de LHBT-agenda van partijen. Alle partijen waren uitgenodigd voor een interview in het programma. D66, GroenLinks, BIJ1, VVD, 50PLUS, SP, PvdA en CDA deden mee. OUTtv is de televisiezender voor de gay- en open-minded en is te ontvangen via de meeste providers in het  pluspakket en bij Ziggo op kanaal 129 en KPN op kanaal 77.

Categorie:
Algemeen, homepage, Politiek
Tags: